Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Inwestycje i dofinansowania w powiecie grodziskim

Data: 25.04.2018 r., godz. 10.10   708
Powiat grodziski wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, dokonuje wielu inwestycji, jeśli jest to możliwe władze powiatu starają się o dofinansowania z wielu programów. Poniżej przedstawiamy zadania, na które złożono wnioski o dotacje.
W tym miesiącu został złożony wniosek w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” na dofinansowanie rozbudowy drogi nr 1510 na trasie Żuków–Stare Kłudno. Planowany koszt to 3 889 741 zł, zaś wnioskowana kwota wynosi 2 333 844 zł. W ramach planowana jest rozbudowa drogi o długości 469 m oraz budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych.

W ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 został złożony wniosek o dofinansowanie w kwocie 2 976 563 zł. Koszt całej inwestycji to 5 950 000 zł. Za taką kwotę zostanie wyremontowany odcinek o długości 2 276 m. Przebudowa drogi ma znaczenie nie tylko z punktu widzenia gminy i jej rozwoju, ale i mieszkańców, przy drodze znajduje się bowiem m.in. szkoła podstawowa, gimnazjum, kościół, straż pożarna i poczta; drogą kursuje również linia autobusowa PKS dowożąca mieszkańców do miejsc pracy, szkół oraz do PKP w Grodzisku Maz. Wniosek zajmuje pierwsze miejsce na liście rezerwowej, liczymy, że z puli oszczędności poprzetargowych, naszemu samorządowi zostanie przyznana kwota, która pozwoli na realizację zadania.

Kolejny wniosek dotyczy budowy kładki przez rzekę Mrownę. Most jest wprawdzie w dobrym stanie technicznym, jednak jego 7-metrowa szerokość uniemożliwia wykonanie chodnika dla pieszych w związku z tym niezbędna jest budowa kładki, która zwiększa bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza że tuż za mostem jest łuk, który ogranicza widoczność, nie bez znaczenia jest również fakt, że z każdym rokiem zwiększa się natężenie ruchu samochodowego. Koszt wykonania kładki wynosi 873 690 zł. Do Ministra Infrastruktury został złożony wniosek o dofinansowanie w kwocie 436 845 zł. Zadanie to jest już realizowane, jednak przyznanie dotacji pozwoli na częściowy zwrot kosztów.

Inwestycją już realizowaną, na którą zostało przyznane dofinansowanie jest przebudowa ulicy Nałkowskiej w Radoniach i Adamowiźnie. W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnych znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”. Przebudowany zostanie odcinek o długości 1 558 m wraz z wykonaniem chodnika, zjazdów, utwardzonego pobocza, oznakowania i odwodnienia. Wartość inwestycji wynosi 5 406 264 zł, z czego dofinansowanie wynosi 3 243 751 zł, wkład własny – 812 513 zł. Zadanie jest realizowane również przy wkładzie gminy Grodzisk Mazowiecki (1 350 000 zł).

Obecnie powiat stara się również o dotację na modernizację boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim oraz przy Zespole Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku. Obydwa boiska są już bardzo wyeksploatowane, z obiektów mogą bezpłatnie korzystać nie tylko uczniowie, ale i mieszkańcy. Boisko w Milanówku jest ponadto co roku wykorzystywane w trakcie imprezy „Otwarte Ogrody”, zaś boisko w Grodzisku Maz. znajduje się w ciągu rekreacyjnym tworzonym przez gminę. Przewidywany koszt modernizacji boisk wynosi po 150 000 zł, zaś wnioskowane dotacje celowe w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018” wynoszą po 100 000 zł. Obecnie wnioski są w ocenie, czekamy na wyniki naboru. W ocenie jest również wniosek złożony do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie wykonania windy w ZSTiL nr 2. Koszt realizacji tego zadania wynosi 200 859 zł. Wnioskowana kwota wynosi 50 214 zł.

Władze powiatu mają nadzieję, że jak największa liczba wniosków zostanie pozytywnie rozpatrzona, bowiem dzięki dodatkowym środkom można zwiększyć komfort mieszkańców, ułatwić przemieszczanie się oraz zachęcić do korzystania z obiektów sportowych.

Joanna Damaziak
Sekretarz Powiatu Grodziskiego


droga 1510 na trasie Żuków-Stare Kłudno


ul. Królewska w Kaskach


gmach i boisko Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku

Fundusze Europejskie