Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Podpisano list intencyjny o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Data: 21.04.2016 r., godz. 16.00   1414
W dniu 20.04.2016r. nastąpiło podpisanie listu intencyjnego dającego początek patronatowi jakim Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim został objęty przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
List intencyjny podpisali: gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk – rektor Wojkowej Akademii Technicznej, Marek Wieżbicki – starosta grodziski, Zbigniew Kajak – wicestarosta powiatu grodziskiego oraz i Andrzej Chojnacki - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.

W ramach podpisanego porozumienia strony zobowiązały się podjąć wspólne działania na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy politechnicznej z zakresu wojskowości oraz przygotowania przyszłej kadry, służącej polskiej nauce, gospodarce i społeczeństwu.

Wojskowa Akademia Techniczna zobowiązała się do: objęcia Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 patronatem naukowym, prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w szkole, współudziału w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze popularnonaukowym dla uczniów i studentów (olimpiady, sesje, festiwale nauki, dni otwarte itp.), współorganizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych, zapraszania uczniów klas maturalnych do udziału w studenckich kołach naukowych, utworzenia na stronie internetowej WAT połączeń ze stroną Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2, dostarczania prasy wydawanej przez WAT oraz publikacji o charakterze naukowym, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym Zespołu Szkół.

W ramach współpracy Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 zadeklarował: propagowanie wśród uczniów oferty studiów w Wojskowej Akademii Technicznej, współudziałanie w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów, zapraszanie studentów do udziału w spotkaniach naukowych, kulturalnych i imprezach patriotycznych organizowanych na terenie szkoły, umieszczanie w dokumentach szkolnych i materiałach promocyjnych szkoły informacji o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, utworzenie na stronie internetowej szkoły informacji o WAT oraz połączeń ze stroną internetową uczelni.

Ponadto sygnatariusze porozumienia zobowiązali się ponadto do udziału (na zasadzie wzajemności) w uroczystościach organizowanych przez Wojskowa Akademię Techniczną i Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.

Po podpisaniu listu intencyjnego nastąpiła prezentacja bazy laboratoryjnej Wydziału Mechatroniki oraz Instytutu Optoelektroniki, która zakończyła wizytę przedstawicieli powiatu i dyrekcji szkoły z Grodziska Mazowieckiego.

http://www.wat.edu.pl/?p=5641

Andrzej Chojnacki
Zdjęcia: Sebastian Jurek
Fundusze Europejskie