Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji

Data: 02.10.2018 r., godz. 09.30   638
.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.
Od 19.09.2018r. osoby fizyczne mogą składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji, związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:
a. demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)
b. instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami
c. zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki
d. wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Informacje na temat dofinansowania:
http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze

We wszystkich gminach Polski organizowane są spotkania informacyjne dla mieszkańców.
Fundusze Europejskie