Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nowy projekt dla poszukujących pracy - INFODORADCA+

Data: 05.07.2019 r., godz. 10.00   185
Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim zaprasza do korzystania z bazy 1000 opisów zawodów w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Opisy są dostosowane do aktualnych potrzeb Instytutu Rynku Pracy, osób poszukujących pracy, chcących się przekwalifikować, czy też zaplanować karierę zawodową.
Co zawierają informacje o zawodach?

Chociażby szczegółowy opis zawodu, kompetencji zawodowych, odniesienie sytuacji danego zawodu do aktualnych warunków panujących na rynku pracy. Ważna jest tu także informacja odnośnie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Dotychczasowo zostało udostępnionych ponad 600 opisów informacji o zawodach, można je znaleźć na stronie Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Jaki jest cel projektu?

Otóż informacje o zawodach mogą być wykorzystywane m.in. w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym, w obsadzie trudnych stanowisk i dostosowaniu szkoleń dla potrzeb osób poszukujących pracy. Mają one wspomagać również trafne planowanie kariery zawodowej. Wykorzystanie informacji o zawodach przygotowanych w ramach projektu, poszukujący pracy, doradcy klienta dysponują wiadomościami o treści pracy i wymaganiach odnośnie wybranych zawodów i ich specyfiki.
Fundusze Europejskie