Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Rekrutacja do szkół na rok 2019/2020

Data: 10.07.2019 r., godz. 08.40   527
Rekrutacja do szkół średnich wiąże się z dużymi emocjami nie tylko wśród młodych ludzi, ale i ich rodziców. Każdy chciałby kontynuować edukację w odpowiednim dla siebie miejscu, zgodnym z wyborem i chęcią poszerzania dotychczasowych umiejętności. Wielu kandydatów od lat wybiera placówki kształcące na terenie powiatu grodziskiego.
Do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z terenu powiatu grodziskiego trwa nabór. W związku z tym przedstawiamy harmonogram dalszego postępowania rekrutacyjnego.

16 lipca o godzinie 12.00 mają zostać podane do wiadomości listy kandydatów (w kolejności alfabetycznej), którzy zostali zakwalifikowani lub niezakwalifikowani do danej placówki.

Od 16 lipca do 24 lipca będzie czas na „potwierdzenie woli przyjęcia” kandydata do szkoły i możliwość złożenia oryginałów dokumentów do szkoły.

Dzień później, tj. 25 lipca o godzinie 12.00 szkoły wywieszą listy kandydatów przyjętych na rok szkolny 2019/2020.

Do powiatowych szkół wpłynęło ok. 4 tys. wniosków z prośbą o przyjęcie. Po zakończeniu wyznaczonego terminu na składanie oryginałów wymaganych dokumentów będzie wiadomo czy konieczne będzie przeprowadzanie naboru uzupełniającego, czy też nie.