Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Wsparcie z budżetu Mazowsza dla sołectw powiatu grodziskiego

Data: 11.07.2019 r., godz. 14.00   299
Mazowiecki Instrument Wsparcia Aktywizacji Sołectw został rozstrzygnięty. Cieszy fakt, że z powiatu grodziskiego wsparcie otrzymały dwie gminy: Baranów i Żabia Wola. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda z gmin mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania.
Umowy w tej sprawie podpisał Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego oraz poszczególni beneficjenci.

Ze środków budżetu Mazowsza gminy mogły ubiegać się o wsparcie na realizację zadań, które są ważne i istotne dla mieszkańców.

Program aktywizacji dla mazowieckich sołectw został uruchomiony po raz drugi. 

Lista beneficjentów i zadań znajduje się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl.

Zdjęcia: mazovia.plFundusze Europejskie