Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dom, w którym starości nie trzeba się bać

Data: 25.10.2019 r., godz. 12.40   212
O tradycjach Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym i filii w Grodzisku Mazowieckim, aktywizacji seniorów i potrzebie indywidualnego wsparcia mieszkańców opowiada jego dyrektor – Teresa Ciszewska
Ilu jest obecnie mieszkańców Domu i czy są jeszcze wolne miejsca?

-W Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym i filii w Grodzisku Mazowieckim przebywa aktualnie 39 osób. Posiadamy 1 wolne miejsce dla kobiety.

Aktywizacja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, szczególnie osób w podeszłym wieku, niekiedy chorych somatycznie, jest trudnym zadaniem wymagającym fachowego przygotowania, ale i odpowiedniej organizacji. Jak Pani i pracownikom domu się to udaje?

-W naszym Domu zatrudniony jest wykwalifikowany personel: pielęgniarki, opiekunki, pedagog, instruktor terapii zajęciowej, a także duszpasterz. Zespół terapeutyczno - opiekuńczy ma na celu zachowanie jak najwyższej sprawności psychofizycznej mieszkańców. Mieszkańcy korzystają z rehabilitacji domowej refundowanej w ramach usług NFZ.
Oprócz codziennych zajęć rehabilitacyjno - terapeutycznych organizowane są imprezy okolicznościowe, wyjścia do Centrum Kultury i Mediateki, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz artystami.
Tradycją naszego domu są coroczne spotkania z rodzinami mieszkańców i osobami z nimi zaprzyjaźnionymi. Każdego roku w lipcu organizujemy spotkanie integracyjne z seniorami wsi Izdebno Kościelne. Tegoroczne było wyjątkowe. Obchodziliśmy 106. urodziny naszej mieszkanki Pani Władysławy.Celebrujemy urodziny i imieniny naszych mieszkańców, cieszymy się wraz z nimi ich drobnymi sukcesami, dobrym samopoczuciem, bijącym od nich optymizmem.
Uczniowie szkół podstawowych z Izdebna Kościelnego, Grodziska Mazowieckiego, Książenic regularnie odwiedzają mieszkańców domu z okazji świąt okolicznościowych. Seniorzy czynnie uczestniczą w różnych imprezach na terenie powiatu grodziskiego, np. w Marszu Różni a Równi, w Dożynkach, Ogrodach Integracji. Współpracując z innymi placówkami wymieniamy się doświadczeniami – jest to bardzo ważne.

Sytuacja dochodowa nie ma wpływu na umieszczenie osoby w domu?

-Pobyt w domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Opłatę za pobyt wnoszą: mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu, małżonek, zstępni przed wstępnymi (zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2) oraz gmina, z której dana osoba została skierowana. Należy podkreślić, że każdy przypadek i sytuacja rodziny są analizowane indywidualnie przez pracownika ośrodka pomocy społecznej z terenu zamieszkania osoby kierowanej do Domu Pomocy Społecznej.

Każdy z mieszkańców wymaga indywidualnego podejścia, ma różne możliwości fizjomotoryczne. Na jaką specjalistyczną pomoc mogą liczyć podopieczni?

-W celu sprawowania jak najlepszej i kompleksowej opieki nad naszymi mieszkańcami zespół terapeutyczno – opiekuńczy opracowuje regularnie indywidualne plany wspierania mieszkańca oraz roczny plan imprez kulturalnych w uzgodnieniu z mieszkańcami. Pani pedagog służy mieszkańcom radami i wsparciem w rozwiązywaniu ich trudnych spraw.
Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców dostępne są w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Podstawową opiekę lekarza rodzinnego sprawuje lekarz internista ze specjalnością w reumatologii. Opieka ta świadczona jest w miejscu pobytu, natomiast do lekarzy specjalistów mieszkańcy wyjeżdżają pod opieką pracownika. Wówczas zapewniamy dowóz samochodem do konkretnych poradni specjalistycznych.

Oprócz PFRON-u swoje środki finansowe na funkcjonowanie domu przekazuje także Powiat Grodziski. Na co głównie przeznaczane są te pieniądze?

-Każdego roku otrzymujemy od Powiatu Grodziskiego dofinansowanie do budżetu. Najczęściej te środki są przeznaczane na bieżące potrzeby Domu, utrzymanie naszych mieszkańców, zakup wyposażenia oraz niezbędne remonty.
W ubiegłym roku w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze D – likwidacja barier transportowych” został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na zakup samochodu osobowego. Jest to 9-cio osobowy pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W lipcu 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Grodziskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim.
Dzięki ogromnemu wsparciu ze strony Powiatu Grodziskiego jeszcze w tym miesiącu mieszkańcy naszego Domu otrzymają do swojej dyspozycji nowy samochód marki Opel Vivaro.

Zdjęcie: Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym