Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ćwiczenie LIBERO 2019: Zakłócenia w systemie zaopatrzenia w wodę. Organizatorem jest m.in. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Data: 05.11.2019 r., godz. 14.35   181
Zaopatrzenie w wodę, to jeden z kluczowych systemów, który wpływa na jakość i bezpieczeństwo życia. Jego zakłócenie może mieć poważne konsekwencje dla gospodarki oraz zwykłego obywatela. Dlatego, aby przygotować się na ewentualne sytuacje kryzysowe, tworzone są plany i procedury reagowania. Ich skuteczność najlepiej sprawdzić w ćwiczeniach.
Taką szansę stwarza ćwiczenie LIBERO 2019, które rozpoczęło się dzisiaj, 5 listopada i potrwa trzy dni. Jego organizatorem są: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie. Kierownikiem ćwiczenia jest Grzegorz Świszcz – zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Głównym celem ćwiczenia jest sprawdzenie procedur reagowania w przypadku, gdy wystąpią zakłócenia w systemie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Uczestnicy przetestują rozwiązania zawarte w swoich planach zarządzania kryzysowego oraz ich funkcjonalność. Ponadto, będą mogli przećwiczyć procedury współpracy administracji publicznej, służb i instytucji przy rozwiązywaniu takiego kryzysu.

LIBERO 2019 to ćwiczenie zarządzania kryzysowego o charakterze sztabowym, tzn. uczestnicy będą rozwiązywać problemy przewidziane w scenariuszu w swoich miejscach pracy, jednak dzisiaj, pierwszego dnia ćwiczenia, w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawa, odbywa się także część praktyczna.
W LIBERO 2019 biorą udział dwadzieścia cztery podmioty na poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym. Oprócz organizatorów są to:
• na poziomie centralnym:
-Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Środowiska, Koordynator ds. Służb Specjalnych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
• na poziomie wojewódzkim:
- urzędy wojewódzkie w Warszawie, Łodzi i Katowicach;
• na poziomie powiatowym:
-urzędy miasta: st. Warszawy, Grodziska Mazowieckiego, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego, Brzezin, Skierniewic, Wielunia i Łodzi; starostwa powiatu: grodziskiego, rybnickiego, wodzisławskiego, skierniewickiego i wieluńskiego; Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach, Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. w Skierniewicach, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi.

Obecna edycja LIBERO jest piątą z kolei.

Grafika: pixabay.com