Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Data: 08.11.2019 r., godz. 13.20   501
Marszałek województwa mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 8 października 2019 r. zakończył się nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji reprezentujących mazowiecki III sektor. Obecnie rozpoczynamy kolejny etap wyboru członków Rady, tj. głosowanie na kandydatów, których zgłoszenia pozytywnie przeszły weryfikacje formalną.

Poniżej zamieszczamy informację o głosowaniu, warunkach, których spełnienie jest niezbędne, aby wziąć w nim udział oraz kartę do głosowania. 
Sylwetki kandydatów zaprezentowane zostały na stronie internetowej: www.dialog.mazovia.pl
Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ważnym gremium doradzającym Marszałkowi Województwa we wszelkich kwestiach związanych z działalnością pożytku publicznego. W ciągu 4 kadencji Rada odbyła 45 posiedzeń w regularnych dwumiesięcznych odstępach, jednocześnie intensywnie pracując pomiędzy posiedzeniami. Przyjęła prawie 240, skonsultowała ok. 200 projektów strategii, planów, aktów prawa miejscowego i innych istotnych dokumentów. Skutecznie przeprowadziła wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020.

Działania Rady śledzić można na stronie www.dialog.mazovia.pl oraz na fanpage Rady na Facebooku: https://www.facebook.com/MazowieckaRadaDzialalnosciPozytkuPublicznego

Załączniki:
1. Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencj.docx

2. Karta do głosowania na kandydata na członka Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku PublicznegoGrafika: mazovia.pl