Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Pomoc prawna w powiecie grodziskim

Data: 27.11.2019 r., godz. 14.35   328
Starostwo Powiatu Grodziskiego od kilku lat organizuje punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki współpracy samorządu z rządem i organizacjami pozarządowymi system gwarantuje bezpłatne porady dla lokalnej społeczności. W październiku i listopadzie zostały przeprowadzone również wykłady w zespołach szkół z terenu powiatu grodziskiego z zakresu edukacji prawnej.
Z bezpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów porady.
Adwokaci oraz radcy prawni udzielają porad, m.in. o stanie prawnym danej sprawy, pomogą w rozwiązaniu problemu, w sporządzeniu pism procesowych, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym sądowym i sądowo-administracyjnym.

Pomoc jest świadczona m.in. w zakresie prawa pracy, ubezpieczenia społecznego, spraw administracyjnych, rodzinnych, cywilnych, karnych, podatkowych, ale również w zakresie przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Po poradę do adwokata lub radcy prawnego można się udać od poniedziałku do piątku do punktów: w Milanówku przy ul. Piasta 30 (w godz. 12.00-16.00), w Żabiej Woli przy ulicy Wiejskiej 2f (w godz. 9.00-13.00), w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy 3 Maja 57 (budynek Mediateki) w godzinach: 12.00-16.00, w godzinach: 8.00-12.00 punkt ten prowadzony jest przez organizację pozarządową – Fundację Honeste Vivere.
Wymagane są wcześniejsze zapisy. Wizytę można umówić pod numerem telefonu: (22) 723-01-68.


W październiku i listopadzie odbyły się również wykłady dla uczniów szkół średnich z terenu powiatu grodziskiego. Spotkania poprowadził adw. Patryk Halski. Miały one na celu przygotowanie młodzieży do samodzielnego myślenia w kategoriach prawa.

W wykładach uczestniczyło łącznie 529 uczniów z czterech szkół średnich: Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Żwirki i Wigury oraz Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych przy ulicy Kilińskiego w Grodzisku Mazowieckim, Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Piasta i Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema przy ulicy Wójtowskiej w Milanówku. Na zajęciach poruszone zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące aktów prawnych i ich zastosowania, kwestie odpowiedzialności karnej i cywilnej za dokonane działania. Młodzież mogła się dowiedzieć, gdzie szukać informacji na temat prawa i procesu sądowego.

W 2019 roku w okresie trzech kwartałów udzielono 946 porad prawnych w czterech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego: 326 w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową.

W połowie października tego roku Zarząd Powiatu Grodziskiego zaprosił organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Grodzisku Mazowieckim. Do otwartego konkursu przystąpiły trzy podmioty. Spośród nich wyłoniono dwa. W zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zadanie zostanie powierzone Fundacji Pro Bono z Olsztyna, zaś w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – Fundacji Młodzi Ludziom z Głuchowa.