Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz agresji rówieśniczej w szkołach. Zajęcia warsztatowo-edukacyjne w szkołach powiatu grodziskiego w ramach zadania publicznego

Data: 16.12.2019 r., godz. 14.11   343
W listopadzie i grudniu br. rozpoczęliśmy współpracę z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Jej efektem jest cykl zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu grodziskiego z obszaru uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz agresji rówieśniczej w szkołach.
Nadużywanie władzy, a także przemoc wobec dzieci to zapewne jeden z największych problemów z jakimi boryka się współczesna rzeczywistość. Mowa tu nie tylko o przemocy fizycznej, ale emocjonalnej, psychicznej – trudniej je zidentyfikować i im zaradzić. Przemoc w rodzinie i wobec dzieci jest poważnym problemem społecznym. Dlatego też istnieje potrzeba, by o tym mówić i nauczyć się takim problemom przeciwdziałać.

Celem zajęć warsztatowo-edukacyjnych jest stworzenie warunków do bezpiecznej rozmowy na temat używek, uzależnień, przeciwdziałania przemocy i ograniczania zachowań problemowych wśród młodzieży.

Realizacja programu jest podzielona na: warsztaty edukacyjne dla uczniów (w obszarze m.in.: przemocy domowej, rówieśniczej, skutków używania substancji psychoaktywnych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych), warsztaty edukacyjne dla rodziców – w klasach, a później w formie indywidualnych konsultacji (zajęcia są skoncentrowane wokół obszaru tematycznego dotyczącego: trudności wychowawczych, zachowań problemowych, używania i doznawania agresji rówieśniczej przez dziecko), konsultacje dla nauczycieli w szkołach – dotyczące pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze, agresywnym i/lub używającym substancji psychoaktywnych.

Zadania są realizowane: w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Żwirki i Wigury, Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Kilińskiego, Zespole Szkół nr 1 w Milanówku przy ulicy Piasta, Zespole Szkół nr 2 im. Józefa Bema w Milanówku przy ulicy Wójtowskiej oraz Zespole Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Kilińskiego.