Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Czas szkoleń i warsztatów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Data: 18.12.2019 r., godz. 15.16   291
W listopadzie i grudniu odbywały się ciekawe szkolenia i warsztaty, które były prowadzone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Służyły one lepszemu poznaniu siebie, kształtowaniu kompetencji wychowawczych i budowaniu wzajemnych relacji w rodzinie.
W listopadzie 2019 roku rodzice zastępczy zamieszkali na terenie powiatu grodziskiego uczestniczyli w szkoleniu warsztatowym pt. „Coaching rodzicielski, czyli jak rozmawiać, żeby się dogadać”.
Szkolenie odbywało się w Mediatece w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 3 Maja. Głównym założeniem było podniesienie kompetencji rodzicielskich i wymiana własnych doświadczeń, współpracy przy rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych w rodzinie oraz pogłębienie umiejętności w konstruktywnym budowaniu relacji, ustalaniu wspólnych celów wychowawczych i wartości.
Właściwe rozwiązywanie konfliktów wymaga odpowiedniej postawy wobec siebie i drugiego człowieka – postawy szacunku, życzliwości i współdziałania. Każda rodzina powinna posiąść umiejętność korzystnego rozwiązywania konfliktów poprzez otwarte, szczere wyrażanie własnych uczuć i emocji, omawianie problemów. Otwartość, szczerość, poszanowanie odmiennego zdania każdego członka rodziny, szacunek dla jego odmienności psychicznej oraz stała komunikacja całej rodziny przeciwdziała konfliktom i służy budowaniu więzi.

Szkolenie prowadziło dwóch psychologów zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim i obejmowało następujące zagadnienia:

1. Modele komunikacji.

2. Film edukacyjny – „(Nie)widzialna nastoletnia depresja”.

3. Co to są konflikty, do czego prowadzą – własne doświadczenie.

4. Jak rozmawiać w sytuacji konfliktu.

5. Konsekwencje konfliktu – kryzysu w rodzinie.

6. Wskaźniki rozpoznania zachowań dziecka w sytuacji problemowej.

7. Motywowanie rodziców do współpracy, ustalanie wspólnych celów i wartości.

8. Przygotowanie plakatu podsumowującego szkolenie.

W szkoleniu brało udział 58 opiekunów zastępczych.

3 grudnia 2019 roku zaś zakończyły się warsztaty umiejętności wychowawczych: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” prowadzone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowiecki. Trwały one od 17 września 2019 roku.

Był to cykl 12 spotkań o charakterze warsztatowym, które służyły rozwojowi konkretnych, praktycznych umiejętności wychowawczych potrzebnych w codziennym kontakcie z dzieckiem.
Zajęcia miały na celu podniesienie kompetencji wychowawczych uczestniczących osób, poprzez przede wszystkim umiejętne budowanie lepszego kontaktu ze swoim dzieckiem, radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi bez stosowania przemocy, lepszego poznania siebie w roli rodzica oraz odkrycia własnych rodzicielskich zasobów.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 


Grafika:freepik.com