Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Szpitalna Pracownia Holtera z dofinansowaniem PZU Życie SA

Data: 09.01.2020 r., godz. 08.45   328
Pracownia Holtera Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim wzbogaciła się o nowy sprzęt medyczny – dwa rejestratory ciśnieniowe typu holter ABP z oprzyrządowaniem do diagnostyki chorób serca.
Firma PZU Życie SA, w ramach prowadzonej działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, dofinansowała z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA realizację zadania prewencyjnego Szpitala Zachodniego mającego na celu ochronę zdrowia oraz szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną polegającą na zakupie sprzętu medycznego dla Pracowni Holtera.

Kwota dofinansowania w wysokości 10 000,00 zł zgodnie z Umowa Prewencyjną nr 2177/2019/PZUZ/20/Łódź z dnia 02 października 2019r. została przeznaczona na zakup rejestratorów ciśnieniowych typu holter ABP z oprzyrządowaniem do diagnostyki chorób serca prowadzonej w Pracowni Holtera.

Zakup dwóch rejestratorów przyczynia się do poprawy dostępności do diagnostyki chorób serca prowadzonej w Pracowni Holtera oraz szeroko rozumianej profilaktyki i leczenia kontynuowanego przez Poradnię Kardiologiczną naszego szpitala.

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim