Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Wystartował nabór wniosków na renowację zabytków. W budżecie samorządu województwa na ten rok jest aż 6 mln zł na ten cel

Data: 05.02.2020 r., godz. 11.32   300
Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy 6 mln zł na prace konserwatorskie regionalnych zabytków. Wnioski można składać do 27 lutego 2020 roku.
-Nasz region pełen jest cennych na skalę światową obiektów. Dla świątyń, kamienic czy pałaców to często ostatnia deska ratunku. Środki w wysokości 6 mln zł pozwolą tchnąć w nie nowe życie - podkreśla marszałek województwa Adam Struzik.

O dotację może wystąpić każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Maksymalna kwota dotacji, o którą można się ubiegać w tym roku, wynosi 200 tys. zł. - Dotacja może być udzielona na zabytki wpisane do rejestru zabytków, które znajdują się na terenie Mazowsza i są dostępne publicznie. Wnioskujący powinni wykazać także istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

Kryteria jakie musi spełniać zabytek, będący przedmiotem wniosku o dotację
1. znajduje się na stałe na terenie województwa mazowieckiego;
2. jest dostępny publicznie;
3. posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców
województwa mazowieckiego;
4. jest wpisany do rejestru zabytków.

Obiekt powinien być indywidualnie wpisany do rejestru zabytków lub wyszczególniony w decyzji wpisującej zespół obiektów (ruchomych lub nieruchomych) do
rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

Wsparcie z budżetu Mazowsza będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Za te środki można m.in. sporządzać ekspertyzy techniczne i konserwatorskie, przeprowadzać badania konserwatorskie lub architektoniczne, opracowywać dokumentację czy program prac konserwatorskich.Zdjęcie:mazovia.pl