Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Projekt „Aktywny Absolwent” – to szansa dla osób niewidomych i słabo widzących na znalezienie zatrudnienia

Data: 07.02.2020 r., godz. 08.44   430
Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych kontynuuje nabór do drugiej edycji projektu „Aktywny Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom z dysfunkcją narządu wzroku.
Projekt Jest skierowany do osób z całej Polski, które spełniają łącznie poniższe warunki:

• posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
• są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych
w ostatnich pięciu latach, (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),

Do dyspozycji uczestników są:

• szkolenia i kursy zawodowe,
• naukę języków obcych,
• płatne staże zawodowe,
• doradztwo i coaching.

Kursy, szkolenia i staże mogą odbywać się w miejscu zamieszkania uczestnika projektu.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres: aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

Formularz znajduje się do pobrania na stronie: http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji Pliki do pobrania.

We wszystkich sprawach dotyczących projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się  również telefonicznie: nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255