Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Piąty nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej

Data: 18.06.2020 r., godz. 10.52   197
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim ogłosił piąty nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej w dniach od 17 czerwca do odwołania 2020 roku.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim, na podstawie art. 15 zzb, art. 15 zzc oraz art. 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) ogłasza piąty nabór wniosków o:

• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15 zzb),
• dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych (art. 15 zzc),
• dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla organizacji pozarządowych (art. 15 zze).

Wnioski można składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru tj. od 17.06.2020 r. do ODWOŁANIA

Wnioski można składać:

• poprzez platformę https://www.praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym,

• pocztą tradycyjną na adres urzędu, liczy się data wpływu do urzędu,

• osobiście w siedzibie urzędu do skrzynki podawczej, w godz. 8:00 – 14:00

Kontakt:

tel. 22 755-55-86 wew. 105Grafika: Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju