Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Powszechny Spis Rolny 2020

Data: 18.08.2020 r., godz. 09.05   541
Urząd Statystyczny w Warszawie informuje, że w dniach 1 września – 30 listopada br. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Jest to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne w kraju.

Wyniki spisu rolnego pozwolą na wieloprzekrojowe scharakteryzowanie polskiego rolnictwa i ukazanie zmian, jakie w nim zaszły w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą władzom i przede wszystkim polskim rolnikom w podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych, które będą poparte analizą wiarygodnych danych dostarczanych przez statystykę publiczną. Wyniki spisu będą też wykorzystane
w negocjacjach z Komisją Europejską w sprawie programów wsparcia dla polskiego rolnictwa.
Rolnicy zapytani zostaną m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny
i pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
• osób prawnych,
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

• samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu
rolnego (spisrolny.gov.pl),
• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym
przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim
przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego,
który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Więcej informacji: spisrolny.gov.pl