Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Informacja dotycząca listy podmiotów ubiegających się o dotację na realizację zadania publicznego

Data: 17.11.2017 r., godz. 15.40   448
Informacja dotycząca listy podmiotów ubiegających się o dotację na realizację
zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu w latach 2018-2022 na
terenie Powiatu Grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci
powyżej 10-go roku życia


informacja_15.11.2017.pdf
(pkik .pdf do pobrania)
Fundusze Europejskie