Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Gmina Baranów

3012
Kościół parafialny p. w. św. Józefa w Baranowie

12 października 1912 r. została erygowana parafia. Jak podają źródła podobno w Baranowie ukazała się Matka Boska. W cudownym miejscu postawiono drewnianą kapliczkę z obrazem Matki Boskiej i św. Antoniego. Następnie obrazy te przeniesiono do kościoła w Kaskach. Tam za ich sprawą miały miejsce cudowne uzdrowienia. 20 grudnia 1917 r. kościelna komisja w Warszawie uznała za cudowne obrazy Matki Boskiej i św. Antoniego. W latach 1907-1920 wybudowano kościół wg projektu St. Grochowicza i Bronisława Czosnowskiego. Świątynia została poświęcona przez kardynała Kakowskiego w 1920 roku .

Dwór i park dworski w Bożej Woli

Pałacyk w Bożej Woli pochodzi z 1864. Wcześniej na terenie Bożej Woli znajdowała się inna posiadłość - drewniany dwór, który prawdopodobnie został odebrany właścicielom za udział w powstaniu styczniowym. Do 1909 właścicielem majątku była m.in. rodzina de Poths, następnie m.in. Czesław Tabor, fabrykant pochodzący z Czech, będący właścicielem m.in. fabryki zapałek w Błoniu. Pałacyk zbudowany jest na planie prostokąta z licznymi dobudówkami, otoczony kilkuhektarowym parkiem. Obecnie jest to teren prywatny. Ciekawostką jest to, iż na terenie pałacyku kręcone są niektóre sceny z serialu Klan.

Pałac z parkiem w Cegłowie


Zbudowany ok 1820 r. przez Piotra Piotr Łubieński założyciela cukrowni w Golach.

Dwór w Kaskach

Zbudowany na przełomie XVIII i XIX w. dla rodziny Szymanowskich herbu Ślepowron. Dwór jest parterową klasycystyczną siedzibą ziemiańską, którą wzniesiono z cegły w kształcie prostokąta. Głównym akcentem elewacji frontowej jest wejście ujęte dwiema parami kolumn toskańskich, dźwigających belkowanie i trójkątny fronton. Elewacja ogrodowa dworu jest nieco skromniejsza i wyróżnia się półkolistym ryzalitem, który poprzedza taras. Układ wnętrz jest dwutraktowy. Na osi dworu znajduje się sień, oraz salon na planach prostopadłych do siebie owali. Budynek posiada czterospadowy, kryty gontem dach, który został wyokrąglony nad ryzalitem ogrodowym. Park dworski nie zachował się do naszych czasów