Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Gmina Żabia Wola

2297
OBIEKTY ZABYTKOWE

Pałac w Grzmiącej

Budynek powstał w połowie XIX wieku dla Juliana Wilhelma Brunweya. Pałac reprezentuje styl neorenesansowy. Wokół pałacu znajduje się obszerny park krajobrazowy, który został zaprojektowany w 1860 roku według projektu Kamila Jamme. Park położony jest na skarpie doliny rzeki Pisi w otoczeniu 3 stawów połączonych ze sobą kaskadami.

Dwór w Grzegorzewicach

Został zbudowany w połowie XIX wieku, w stylu klasycystycznym. W następnych latach został przebudowany w duchu romantycznego historyzmu i przekształcony w pałac. Od wschodu i północy budynek wyposażony jest w tarasy. Park otaczający rezydencję jest wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej.

Skansen w Petrykozach znajduje się na terenie zespołu parkowo-dworskiego (klasyczny dwór pochodzący z I poł. XIX w. spłonął na początku 2013 r.). Można w nim obejrzeć: dwa wiatrakami tzw. koźlaki przeniesione w latach 80-tych z pobliskiego Chudolipia i Zimnicy, tzw. hospicjum z 1830 r. i kuźnię z 1820 r. przeniesione spod Krosna oraz ponad 160-letnią karczmę ze Skuł, w której bywał podobno Józef Chełmoński i hrabia Plater. Skansen sąsiaduje z parkiem, w którym znajdują się liczne pomniki przyrody oraz cztery stawy kaskadowe.

Pałac w Ojrzanowie

Został wybudowany w stylu późnego klasycyzmu według projektu Władysława Marconiego, w II połowie XIX wieku przez rodzinę Stadnickich. Wokół budynku rozciąga się park krajobrazowy, założony w połowie XIX w. występują w nim drzewa mieszane, m.in. rzadkie gatunki tj. sosna rumelijska, sosna smołowa, świerk wężowy, dąb błotny.

Dwór w Żabiej Woli, w którym mieści się Dom Kultury również jest zabytkiem

Obiekty sakralne

Kościół parafialny p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skułach

Kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skułach to jedna z nielicznych drewnianych budowli z okresu XVII wieku na terenie Polski.

Wewnętrzne ściany kościoła obite są obito płótnem, na którym wymalowana została iluzjonistyczna polichromia, przedstawiająca sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Na suficie kościoła znajduje się obraz „Wniebowzięcia N.M.P”, a w prezbiterium „Ostatnia wieczerza” z 1896 r. pędzla Józefa Spornego z Nieszawy i Józefa Rutkowskiego. W kościele można obejrzeć również elementy wyposażenia pochodzące z XVIII wieku, m.in. ołtarz główny, dwa rokokowe ołtarze boczne oraz barokową ambonę i chrzcielnicę.

Na terenie przykościelnym znajduje się zegar słoneczny z blatem marmurowym z XVIII wieku oraz czworoboczna, drewniana dzwonnica wzniesiona w 1822 r.

tel. 46 857 98 26
Skuły ul. Mszczonowska 4
96-321 Żabia Wola

Kościół pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Został wybudowany w połowie XVI wieku. Mimo wielu przebudowań zachował interesujące fragmenty architektury późnogotyckiej. Budynek charakteryzuje się wieżami dwukondygnacyjnymi z XX wieku. We wnętrzu kościoła znajduje się m.in. ołtarz główny pochodzący z 1771 r., renesansowa płyta nagrobkowa rycerza Kacpra Mińskiego z ok.1570-1580 r. a także barokowa ambona bogato zdobiona rzeźbami przedstawiającymi ewangelistów.

tel. 46 857 98 15
Żelechów ul. Kościelna 10
96-321 Żabia Wola

Cmentarze – na terenie parafii Skuły zlokalizowane są dwa cmentarze grzebalne: tzw. „cmentarz stary” z 1826 r. znajdujący się w pobliżu kościoła oraz „cmentarz w polu” z 1865 r., do którego przylegają pozostałości dawnego cmentarza prawosławnego, utworzonego dla przybyłych w XIX w. przesiedleńców z Rosji. Na cmentarzu parafialnym w Żelechowie (parafia rzymskokatolicka Ojrzanów) ufundowanym w 1804 r. przez właścicieli dóbr ojrzanowskich – Wojciech i Magdalena (z Sołtyków) Strasz herbu Odrowąż spoczywa Józef Marian Chełmoński, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy, uznawany za przedstawiciela realizmu w Polsce i wybitnego pejzażystę. Przez ostatnie 25 lat swojego życia artysta mieszkał w Kuklówce Zarzecznej – miejscowości graniczącej z Gminą Żabia Wola. Długoletnia przyjaźń Chełmońskiego z Parafii Ojrzanowskiej ks. Barnabą Pełka sprawiła, że ostatnią wolą artysty było spocząć na wiejskim cmentarzu w Żelechowie, obok grobu przyjaciela. W 2012 r. oba nagrobki zostały odrestaurowane.

Przydrożne obiekty kultu religijnego


Na terenie gminy Żabia Wola można podziwiać przydrożne krzyże oraz kapliczki, które zachwycają swoim kunsztem i formą. Stanowią pewien rodzaj małej architektury, która na stałe wpisana jest w te tereny.