Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Urząd Starostwa

8790

Starosta Powiatu Grodziskiego
Marek Wieżbicki
ul. Kościuszki 30,  05-825 Grodzisk Mazowiecki, budynek A, I p., pok. nr 6

Wicestarosta Powiatu Grodziskiego:
Zbigniew Kajak
ul. Kościuszki 30, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki, budynek A, I p., pok. nr 6

Sekretariat Starosty i Wicestarosty

ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, budynek A, I p., pok. nr 6
tel. (0-22) 724 – 18 - 33, (0-22) 724 – 07 - 11, wew. 120
fax. (0-22) 724 – 30 - 49


Sekretarz Powiatu Grodziskiego:
Joanna Damaziak
ul. Kościuszki 30, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki, budynek A, I p., pok. nr 7
tel. (0-22) 724-18-33, (0-22) 724–07-11, wew. 124
fax. 22 724–30-49

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego:
Jerzy Terlikowski
ul. Kościuszki 30, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki, budynek A, I p., pok. nr 5
tel. (0-22) 724-18-33, (0-22) 724–07-11, wew. 125
fax. (0-22) 724–30-49
Przyjmuje interesantów:

we wtorki w godzinach: 15.00-16.00
w piątki w godzinach: 8.00 - 9.00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego:

Michał Śliwiński
ul. Kościuszki 30, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki, budynek A, I p., pok. nr 5
tel. (0-22) 724-18-33, (0-22) 724–07-11, wew. 125
fax. (0-22) 724–30-49

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Grodziskiego:

Iwona Wiąckowska
ul. Kościuszki 30, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki, budynek A, I p., pok. nr 5
tel. (0-22) 724-18-33, (0-22) 724–07-11, wew. 125
fax. (0-22) 724–30-49
Przyjmuje interesantów:

w poniedziałki po uzgodnieniu telefonicznym
w ostatni czwartek miesiąca w godzinach: 16.00-17.00


Biuro Rady Powiatu
Podinspektor:
Ewa Tatarek
Budynek A, I piętro, pokój nr 6
ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (0-22) 724-18-33 wew. 125

Wydział Organizacyjny
ul. Kościuszki 30, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki, budynek A i B.

Wydział Architektoniczno - Budowlany
ul. Kościuszki 30, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki, budynek B, pok. nr 2
tel. (0-22) 724 – 28 - 71 lub (0-22) 724 – 05 – 01, tel. wew. 219

Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego
Ewa Andraszek
ul. Kościuszki 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, budynek B, pok. nr 5

Sekretariat Wydziału:
ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, budynek B, pok. nr 11
tel. wew. 230

Wydział Geodezji i Kartografii

ul. Żyrardowska 48, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,  budynek A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (0-22) 755-52-24, (0-22) 755-79-31

Geodeta Powiatowy:

Maria Iwanek

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Żyrardowska 48, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, budynek A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (0-22) 755-52-24, (0-22) 755-79-31

Naczelnik Wydziału:
p.o. Bartosz Górski

Wydział Komunikacji

ul. Daleka 11a, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (0-22) 755-55-16, (0-22) 724-16-99

Naczelnik Wydziału:

Teresa Berdyga

pon., wt., śr. w godz. 8.00 - 15.30
czwartek w godz. 8.00 - 16.30,
piątek. w godz. 8.00 - 14.30

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
ul. Kościuszki 30, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki, budynek B
tel. (0-22) 724 – 05 - 01 wew. 217, 207

Naczelnik Wydziału:

Irmina Pietraszek

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
ul. Kościuszki 30, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki, budynek B
tel. (0-22) 755 – 23 - 36, tel. (0-22) 755 – 52 - 24 lub (0-22) 724 – 05 - 01 wew. 213, 204
http://www.oswiatapowiatgrodziski.type.pl

Naczelnik Wydziału:
p.o. Barbara Madzelan-Sadoś

Wydział Finansowy
ul. Kościuszki 30, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki, budynek A
tel. (0-22) 724 – 18 - 33, (0-22) 724 – 07 - 11, wew. 126, 127, 128

Skarbnik:
Ewa Szadkowska

Samodzielne Stanowisko Promocji Powiatu
ul. Kościuszki 30 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki, budynek A, pokój nr 8
tel. (0-22) 724 – 07 - 11 wew. 123

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Agnieszka Domżalska-Łajtar
ul. Kościuszki 30, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki, budynek B, pok. nr 17
tel. (0-22) 724 – 18 - 33 lub (0-22) 724 – 07 - 11 wew. 216
Godzin przyjęcia interesantów:
poniedziałki 12.00 - 16.00
środy 8.00 - 11.00
czwartki 13.30 - 16.30

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, budynek B, pok. nr 18
tel. (0-22) 724-01-79 lub (0-22) 724-05-01 wew. 200
Podinspektor:
Łukasz Sobkowicz


Fundusze Europejskie