Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Gmina Baranów

5273
Dwór i park dworski w Bożej Woli

Pałacyk w Bożej Woli pochodzi z 1864 r. Wcześniej na terenie Bożej Woli znajdowała się inna posiadłość - drewniany dwór, który prawdopodobnie został odebrany właścicielom za udział w powstaniu styczniowym. Do 1909 r. właścicielem majątku była m.in. rodzina de Poths, następnie m.in. Czesław Tabor, fabrykant pochodzący z Czech, będący właścicielem m.in. fabryki zapałek w Błoniu.

Pałac z parkiem w Cegłowie

Zbudowany ok 1820 r. przez Piotra Łubieńskiego założyciela cukrowni w Golach.

Dwór w Kaskach

Zbudowany na przełomie XVIII i XIX w. dla rodziny Szymanowskich herbu Ślepowron. Dwór jest parterową klasycystyczną siedzibą ziemiańską, którą wzniesiono z cegły w kształcie prostokąta. Głównym akcentem elewacji frontowej jest wejście ujęte dwiema parami kolumn toskańskich, dźwigających belkowanie i trójkątny fronton. Elewacja ogrodowa dworu jest nieco skromniejsza i wyróżnia się półkolistym ryzalitem, który poprzedza taras. Układ wnętrz jest dwutraktowy. Na osi dworu znajduje się sień, oraz salon na planach prostopadłych do siebie owali. Budynek posiada czterospadowy, kryty gontem dach, który został wyokrąglony nad ryzalitem ogrodowym. Park dworski nie zachował się do naszych czasów.


Kościół w Baranowie
Fundusze Europejskie