Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Uniwersytet Dziecięcy

1341
23 października 2010 r. wykładem inauguracyjnym pt. „Meteorologia bez tajemnic” rozpoczął działalność w Grodzisku Mazowieckim Uniwersytet Dziecięcy.

Po sukcesach grodziskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Europa i My przygotowało ofertę tym razem dla najmłodszych mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki.

23 października, w Auli Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych przy ul. Kilińskiego 8a rozpoczęły się zajęcia dla dzieci w wieku 8 - 13 lat.

Pierwszy uniwersytet dla dzieci powstał w 2002 r. w Tybindze w Niemczech. W Europie działa około 200 takich uczelni i ciągle powstają kolejne. Również w Polsce przybywa uniwersytetów dla dzieci, działają one jednak głównie w dużych miastach wojewódzkich.

Ideą Uniwersytetu Dziecięcego jest rozbudzanie zainteresowania młodych osób zdobywaniem szeroko rozumianej wiedzy o otaczającym je świecie. Poprzez zajęcia promowane jest samo uczenie się, dociekanie i poznawanie często nowych i nieznanych do tej pory tajników rządzących światem.

Nowatorstwo pomysłu polega na założeniu, że dzieci w wieku 8-13 lat mają możliwość uczenia się poprzez bezpośredni kontakt z autorytetami akademickimi w danej dziedzinie. Wykłady przygotowują i przeprowadzają pracownicy naukowi wyższych uczelni, z którymi współpracuje Uniwersytet Dziecięcy. Sposób przekazywania wiedzy jest adekwatny do wieku uczestników i odbywa się w atmosferze zabawy i pasjonującej przygody. Nie zmienia to faktu, że młodzi studenci zgłębiają tajemnicę ludzkiego mózgu, podążają ścieżkami odkryć paleontologicznych, poznają prawa fizyki. Spotkania w ramach Uniwersytetu Dziecięcego stają się inspiracją do rozbudzania własnych pasji poznawczych i kreowania naukowych zainteresowań.

Dzieci mogą uczęszczać na zajęcia z różnych dziedzin. Wykłady odbywać się będą na początku raz w miesiącu. Mali studenci nie będą zdawać egzaminów ale zdobywać zaliczenia potwierdzane są w indeksach.

Organizatorzy mają również nadzieję, że działania podejmowane przez uniwersytet przyczynią się także do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, które z różnych powodów nie mogą korzystać z innych ofert.

Zapisy na Uniwersytet Dziecięcy odbywają się w każdy wtorek i piątek w godz. 17.00 - 19.00 w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, wejście A, II piętro.

tel. 508 157 168 lub 602 572 180,
e-mail: stowarzyszenie@europaimy.org

Patronat honorowy nad Uniwersytetem sprawują Starosta Grodziski i Burmistrz Miasta Grodzisk Mazowiecki. Partnerem programu jest Biblioteka Publiczna, a patronem medialnym Radio Bogoria, Pismo Społeczno-kulturalne Bogoria, Gazeta WPR, WPR24 i Obiektyw.info.
Fundusze Europejskie