Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zmiana przepisów dotyczących stowarzyszeń zwykłych

1017
Uprzejmie informujemy, że od 20 maja 2016 r., po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane w ciągu 24 miesięcy dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Brak wpisu skutkować będzie rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.
Fundusze Europejskie