Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Profilaktyczne programy zdrowotne realizowane przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

1608
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia szczególnej uwadze poleca świadczenia wykonywane w ramach niżej wymienionych programów zdrowotnych, dotyczy to m. in:

Programu profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy
Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat (przy określeniu wieku pod uwagę brany jest roku urodzenia) ubezpieczonych, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 36 miesięcy, lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy. Badanie polega na pobraniu materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego i jest realizowane w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w zakresie położnictwa i ginekologii oraz w ramach świadczeń położnej POZ. W przypadku zaistnienia wskazań do wykonania pogłębianej diagnostyki pacjentka kierowana jest na dalsze badania wykonywane w ramach programu.

Programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy
Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które:
- w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie uczestniczyły w programie oraz, u których wcześniej nie zdiagnozowano nowotworu złośliwego piersi,
- co 12 miesięcy, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 i BRCA 2.
Badania mammograficzne wykonywane są zarówno w pracowniach stacjonarnych, jak i mobilnych.

Programu profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
Program adresowany jest dla osób powyżej 18 roku życia palących papierosy. Poradnictwo antytytoniowe z diagnostyką i profilaktyką POChP (z wykonaniem spirometrii) adresowane dla kobiet i mężczyzn pomiędzy 40-65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie stwierdzono wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc potwierdzonej badaniem spirometrycznym.

Programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)
Program adresowany do osób zadeklarowanych na listę lekarza POZ, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia oraz, które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu.

Świadczeń w ramach profilaktyki gruźlicy
Program profilaktyki gruźlicy realizowany jest przez pielęgniarki POZ, w stosunku do osób zadeklarowanych na listę, adresowany jest do osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.) które wcześniej w wywiadzie nie miały rozpoznanej gruźlicy.

Badania w ramach programów są bezpłatne i wykonywane bez skierowania.

Szczegółowe informacje nt. dostępności do świadczeń w ww. programach, warunków kwalifikacji pacjentów, zakresu wykonywanych świadczeń dostępne są na stronie internetowej Oddziału www.nfz-warszawa.pl w zakładce „Dla pacjenta” → „Co każdy pacjent wiedzieć powinien” → „Profilaktyczne Programy Zdrowotne”.
Fundusze Europejskie