Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

4984
Samorząd Powiatowy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8. Lutego 2017 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz. U. z 2017 r., poz. 458) został zobligowany do opracowania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022.

Ww. Program dotyczący szeroko rozumianej ochrony zdrowia psychicznego na terenie Powiatu Grodziskiego został przyjęty Uchwałą Nr 314/XLIII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 lutego 2018 roku.

Celem Programu jest przede wszystkim prawidłowe zdiagnozowanie sytuacji zdrowotnej mieszkańców naszego powiatu, przeprowadzenie analizy potrzeb i dostępności do każdego rodzaju świadczeń skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, a w efekcie końcowym ustalenie obszarów wymagających zmian, aktywizacji oraz podjęcia działań.

Załączniki do pobrania:

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022
(plik .pdf)

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Grodziskim
(plik .pdf)