Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

5671
Agnieszka Domżalska-Łajtar   Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w budynku Starostwa Powiatu Grodziskiego w budynku przy ulicy T. Kościuszki 30, w budynku B, w pokoju nr 17.

Godziny urzędowania:
poniedziałek w godz. 12.00-16.00
środa w godz. 8.00 – 11.00
czwartek w godz. 13.30-16.30


Informacje dla konsumentów, bezpłatne porady:
• Infolinia Konsumencka, tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00, opłata wg taryfy operatora, prowadzona przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów.
• http://www.federacja-konsumentow.org.pl/
• porady@dlakonsumentow.pl
• http://www.konsumenci.org/ Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
• http://www.konsument.gov.pl/ Europejskie Centrum Konsumenckie

Zadania:


Do podstawowych zadań rzecznika konsumentów należy:

1/ zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

2/ składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

3/ występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

4/ współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz
organizacjami konsumenckimi,

5/ wykonywanie innych zadań określonych w przepisach.

Uwagi odnośnie zakupów w Internecie:
http://ezakupy.uokik.gov.pl/