Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Grodzisk Mazowiecki

4406
Park im. hr. Skarbka

Odwiedzającym Grodzisk Mazowiecki chciałbym polecić wizytę w Parku im. hr. Skarbków położonym w sąsiedztwie dworca kolejowego. Jest jednym z ciekawszych fragmentów Starego Miasta.

Park został założony w XVIII wieku przez rodzinę Mokronowskich, ale ostateczny kształt nadali mu następni właściciele Skarbkowie. Os parku stanowi niewielka rzeka Rokicianka. Po jej obu stronach znajdują się łąki porośnięte drzewami. Wśród nich wymienić należy sędziwe dęby (pomniki przyrody) oraz cypryśnik błotny. Park, zajmujący ponad 5 ha powierzchni, przeszedł w ostatnim okresie rewitalizacje. Teren zieleńca uporządkowano i wyposażono w infrastrukturę służącą wypoczynkowi. Wyróżniającymi się elementami są dziś ścieżka dydaktyczna, plenerowa prezentacja historii miasta, duży plac zabaw oraz skwer z fontanna.

Stawy Goliana

Jednym z miejsc wypoczynku w Grodzisku Mazowieckim są Stawy Goliana położone pomiędzy ulicami Marii Skłodowskiej-Curie, Stawowa i Henryka Sienkiewicza. Miejsce to powstało w XIX wieku w wyniku spiętrzenia rzeki Rokicianki. Stawy składają się z dwóch zbiorników o łącznej powierzchni ponad 2 ha. Na ich brzegach rośnie roślinność charakterystyczna dla środowiska wodnego. Wyróżniają się wśród niej wierzby. Stawy rozdziela wyspa z groblami, a brzegami biegną ścieżki spacerowe.

W 2012 r. Stawy Goliana poddano rewitalizacji. Oczyszczono zbiorniki, uporządkowano otoczenie i nasadzono nowa zieleń uzupełniając istniejącą. Ścieżki otrzymały nowa nawierzchnie, przy której ustawiono dużą ilość ławek. Zagospodarowano również sztuczną wyspę. Na jednym ze stawów znalazł się drewniany pomost-scena służąca imprezom i przedstawieniom.

Aleja grabowa – mieści się przy ulicy Topolowej 68 w Grodzisku Mazowieckim. Aleję tworzy 160 grabów pospolitych, tworzących pomnik przyrody.

Dąb „Posterunkowy” – dąb szypułkowy, który znajduje się przy ulicy Bartniaka 17/19. Jego średnica wynosi około 3 m.

Wiąz „Uczeń” – wiąz szypułkowy o obwodzie około 3,5 m uznany został za pomnik przyrody.

Głaz – pomnik przyrody, który znajduje się przed Pływalnią „Wodnik”

Garbów – Zabytkowy Park – park wpisany jest do rejestru zabytków, na jego terenie znajduje się 7 pomnikowych cennych drzew.

Podworski Park Wiejski (Kłudno Stare) – park służy miejscowej ludności do wypoczynku i relaksu. W 1990 roku Podworski park przejęła Spółdzielnia Kółek Rolniczych.

Uroczysko „Rozłogi” w Kraśniczej Woli (gmina Grodzisk Mazowiecki) – uroczysko powstało w miejscu otoczonym lasem, na 6 sztucznie utworzonych lasach. Zachowując ciszę można usłyszeć ptaki w ich naturalnym środowisku, dostrzec stada gęsi i żuraw. Na Rozłogach mieszkają brosuki, w lesie – bobry. Las, z uwagi na dużą wilgotność podłoża, jest zbliżony do łęgu jesionowo-olszowego. Dominującym gatunkiem jest olsza czarna z domieszką brzozy brodawkowatej oraz czeremchy. Ponadto występują: wierzby, dzikie wiśnie, klony, jesiony.

Las sosnowy w Makówce (gmina Grodzisk Mazowiecki) – las sosnowy rozpościera się od wsi Makówka aż po Osowiec i Wężyk. Lasy te należą do Nadleśnictwa Chojnów i podlegają gospodarce leśnej, w związku z czym zmieniają swój krajobraz. W drzewostanie przeważa sosna pospolita, z domieszką dębu szypułkowego i brzozy brodawkowatej. Przez wschodnią część lasu przepływa rzeka Basinka, która zasila kilka zarośniętych stawów znajdujących się na tym terenie.

Park Chełmonie w Adamowiźnie (gmina Grodzisk Mazowiecki) – lokalna legenda mówi, że wielki staw nad Starem (dawna nazwa Adamowizny) wykopali jeńcy tureccy, którzy zostali sprowadzeni na te tereny przez hrabiego Mokronowskiego po odsieczy wiedeńskiej. W parku znajdują się drzewa, które mają nawet 200 lat. 5 z nich zostało uznanych za pomniki przyrody. Najstarszymi obecnie drzewami są dęby szypułkowe. Obecnie [ark jest podzielony ogrodzeniami, część prywatna nie jest możliwa do zwiedzania.

Garbarnia. Miejsce Pamięci Rozstrzelanych w 1939 roku – przed wojną w tym miejscu, przy ulicy Żyrardowskiej mieściła się garbarnia Natalin. Miejsce upamiętania ofiary agresji niemieckiej z 20 września 1939 roku, gdzie rozstrzelano wówczas 11 osób.

Pomnik Wolności – pomnik znajduje się na placu Wolności. Naprzeciwko niego usytuowany jest też drugi. Ten w formie kolumny został postawiony decyzją mieszkańców w 1919 roku. Pod pomnikiem odbywają się obecnie liczne uroczystości państwowe.

Pomnik gen. Okulickiego

Generał brygady Leopold Okulicki był ostatnim Komendantem Głównym Armii Krajowej. W marcu 1945 r. dowódca AK kwaterował w domu przy ulicy Przejazdowej w Grodzisku Mazowieckim. W tym samym miesiącu generał Okulicki został aresztowany przez NKWD i wywieziony do Moskwy. Wraz z innymi przywódcami konspiracyjnych organizacji został skazany w tzw. procesie szesnastu. 24 grudnia 1946 r., w Wigilie Bożego Narodzenia został zamordowany w więzieniu na Łubiance.

Mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego uczcili pamięć zasłużonego żołnierza tablica umieszczona na dużym głazie narzutowym ustawionym przy ulicy 3 Maja.

Kapliczka w Parku Skarbka w Grodzisku


Park Skarbka w Grodzisku Mazowieckim


Willa Foksal w Grodzisku Mazowieckim


Zabytkowy Dworzec PKP w Grodzisku Mazowieckim
Fundusze Europejskie