Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Milanówek

2910
Galeria „Matulka”
ul. Piłsudskiego 30, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 32 34.

Pierwsza w Milanówku Miejska Galeria Sztuki „Matulka” powstała w 2012 r., jako odpowiedź na potrzeby lokalnego środowiska artystycznego. Opiekuję się nią Milanowskie Centrum Kultury, które realizuję cele jakimi jest przede wszystkim integracja mieszkających w Milanówku artystów plastyków oraz ekspozycja i promocja ich działań twórczych.

Mimo że ma ona lokalny charakter, do współpracy zapraszani są także twórcy spoza Milanówka. Miejska Galeria „Matulka” znajduje się w miejscu historycznie ważnym dla sztuki. W sierpniu 1945 r. w willi „Matulka” otwarto pierwszą wystawę reaktywowanego po wojnie Związku Polskich Artystów Plastyków, w której wzięli udział najwybitniejsi polscy artyści, m.in. Jan Cybis i Jan Szczepkowski. Ten fakt zdecydowanie wpłynął na obecny charakter galerii. Skromna lokalowo Matulka w swojej niespełna trzyletniej działalności zaprezentowała twórczość wielu ciekawych artystów i stała się miejscem interesujących wydarzeń kulturalnych. Wystawy odbywają się cyklicznie i cieszą się dużym zainteresowaniem oraz frekwencją.

Pomniki przyrody

Milanówek jako jedno z niewielu miast posiada liczne pomniki przyrody. Na powierzchni 1352 ha, jaką zajmuje miasto, jest aż 270 pomników przyrody (stan na dzień 30.09.2015r.), a wśród nich są 2 głazy narzutowe, 1 zegar słoneczny, stanowiący kolekcję 13 sztuk głazów narzutowych, 258 drzew: 137 dębów szypułkowych, 14 lip drobnolistnych, 3 sosny zwyczajne, 3 topole białe, 2 dęby czerwone, 1 dąb błotny, 1 klon jawor, 1 modrzew europejski, 1 tulipanowiec, 1 morwa biała, 1 topola włoska i 2 grusze polne. 4 aleje drzew pomnikowych w skład których wchodzi : 29 lip drobnolistnych, 36 klonów pospolitych, 14 kasztanowców zwyczajnych, 9 dębów szypułkowych „ Fastigiata”, 10 topól włoskich. Cenne drzewa skoncentrowane są przede wszystkim w centrum miasta w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej, czyli najstarszej części miasta. Razem z zabytkowymi budynkami, starodrzew decyduje o dzisiejszych walorach Milanówka jako miasta atrakcyjnego do zamieszkania. Drzewa pomniki przyrody, co kilka lat poddaje się je zabiegom pielęgnacyjnym, tak aby w jak najlepszej kondycji zdrowotnej mogły być przekazane w spuściźnie przyszłym pokoleniom. Znamienne jest to, że drzew pomnikowych w Milanówku przybywa i jest kolejna grupa "kandydatów" czekających na wciągnięcie na listę pomników przyrody. Również właściciele nieruchomości, w pobliżu, których usytuowane są drzewa szczególnie wartościowe, chętnie aprobują podjęcie kroków mających na celu uznanie tych drzew za pomniki przyrody. A należy zaznaczyć, że drzewa pomniki przyrody powodują ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości, ponieważ posiadają strefę ochronną -w promieniu 15 m od pnia drzewa, gdzie zabronione jest wznoszenie jakichkolwiek obiektów budowlanych oraz prowadzenie prac ziemnych.


Pomnik Przyrody Aleja kasztanowa w Milanówku


Willa Matulinek przy ul. Mickiewicza 10 w Milanówku


Park im. Michała Lasockiego w Milanówku
Fundusze Europejskie