Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Gmina Żabia Wola

5019
Mini Muzeum Żaby

Muzeum rozpoczęło swoją działalność 21 maja 2007 roku. Pomysłodawcą stworzenia kolekcji żabek był kustosz placówki, p. Andrzej Jendrych. Początkowo kolekcja liczyła około 400 eksponatów. Z uwagi na rozrost kolekcji, w 2008 roku część zbiorów przeniesiono do innej sali, będącej jednocześnie pomieszczeniem wykładowym. Obecnie kolekcja liczy około 1700 eksponatów (są to zbiory pozyskane z pięciu kontynentów). Muzeum jest również w posiadaniu cennych książek – w tym pierwszego polskiego wydania podręcznika o żabach z 1926 roku, ilustracji oraz ilustrowanych tekstów popularnonaukowych.

(Mini) Muzeum Żaby można zobaczyć:
od poniedziałku do piątku: 12:00 - 18:00
w soboty: 9:00 - 12:00

(Mini) Muzeum Żaby
ul. Warszawska 27
96 - 321 Żabia Wola
tel. 46 857-82-60
e-mail: muzeum_zaby@op.pl
http://www.muzeum_zaby.republika.pl

Wycieczki oraz inne grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny!

Rezerwat „Skulski Las”

To rezerwat krajobrazowo-leśny utworzony w 1984 roku. Zajmuje powierzchnię 316,92. Do jednego z najbardziej znanych walorów „Skulskiego Lasu” należy zaliczyć wyspowe stanowisko buka, występującego tu poza granicą swojego naturalnego zasięgu. Na terenie rezerwatu stwierdzono cztery zespoły leśne: dominujący grąd subkontynentalny, łęg jesionowo-olszowy, a na mniejszych obszarach łęg wiązowo-jesionowy i ols porzeczkowy. W największym powierzchniowo grądzie typowym na szczególną uwagę zasługują ponad 170-letnie sosny i dęby. W runie leśnym rosną liczne, rzadko spotykane w Polsce Środkowej gatunki, m.in. zdrojówka rutewkowata, łuskiewnik różowy, jaskier kaszubski, kokorycz pełna. Na szczególną uwagę zasługują także rośliny chronione, m.in. kopytnik zwyczajny, storczyk plamisty, storczyk Fuchsa i pierwiosnek lekarski.

Rezerwat „Skulskie Dęby”


Rezerwat leśny o powierzchni 30,07 ha utworzony został w 1996 roku. Obejmuje swym obszarem północno-zachodnią część uroczyska Skuły – Zachód, wchodzącego w skład Nadleśnictwa Grójec. Ochroną objęty jest przede wszystkim ponad 200-letni starodrzew dębowy oraz wilgotne i bagienne zbiorowiska roślinne, leśne, łąkowo-torfowiskowe. W rezerwacie dominują dęby szypułkowe. Cechą charakterystyczną rezerwatu są zbiorowiska roślin zielonych, wśród których można wymienić: borysz błotny, kosaciec żółty, knieć błotną. Florę rezerwatu tworzy ponad 180 różnych roślin chronionych.

Park w Petrykozach

W parku znajdują się 4 stawy, zasilane nieopodal bijącym źródłem. Północną ścianę parku tworzą świerki. W tym miejscu można podziwiać ciekawe kompozycje rzeźbiarskie.

Lasek Żabiowolski – kilkuhektarowy teren leśny pomiędzy ul. Warszawską w Żabiej Woli a Hutą Żabiowolską, dzięki porozumieniu z Nadleśnictwem Grójec oddany w użytkowanie Gminie. Staraniem Komitetu Organizacyjnego Lasku Żabiowolskiego, mieszkańców oraz samorządu Gminy Żabia Wola udało się przekształcić teren ten w miejsce spotkań towarzyskich, imprez i spacerów. Jedną z atrakcji dla odwiedzających Lasek Żabiowolski jest „ścieżka edukacji przyrodniczo-leśnej zdrowego stylu życia, przy której znajdują się m.in. tablice przyrodniczo – historyczne.


Drewniane figury na terenie parku w Petrykozach


Kapliczka przydrożna w Osowcu, gm. Żabia Wola


Fundusze Europejskie