Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Data: 15.11.2022 r., godz. 11.22    3147
Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego online.