Ekologia w Powiecie Grodziskim

Data: 22.11.2022 r., godz. 09.47    579
Realizowane inwestycje.

Ochrona środowiska jest jednym z ważniejszych wyzwań, przed którymi stoi obecnie człowiek. Należy zahamować negatywne zmiany klimatu, które już teraz możemy zaobserwować. Aby było to możliwe, konieczne jest podjęcie wielokierunkowych działań proekologicznych na wszystkich płaszczyznach: nie tylko w przemyśle, rolnictwie czy w gospodarstwach domowych, ale również przez samorządy terytorialne.

Jednym z rozwiązań proekologicznych, które stosuje Powiat Grodziski, jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej – Powiat przeprowadza inwestycje polegające na budowie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Obecnie instalacja znajduje się na budynku Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim i zamontowana została w trakcie trwającego w roku ubiegłym remontu budynku. Trwają także prace nad instalacją paneli fotowoltaicznych na budynkach szkół powiatowych: Zespołów Szkół nr 1 i 2 w Milanówku, Zespołów Szkół nr 1 i 2 w Grodzisku Mazowieckim, Zespołu Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim. Pod koniec października br. ogłoszony został również przetarg na wykonanie budowy instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatach na parkingu Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ulicy Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim. Planowany termin realizacji tego przedsięwzięcia to wrzesień 2023 r. Jego koszt wynosi 4 500 000 zł, w tym: środki własne Powiatu 225 000 zł oraz dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4 275 000 zł. 

Innym podejmowanym działaniem jest przeprowadzanie inwestycji polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Ocieplenie ścian i stropodachów budynków oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych pozwala na ograniczanie utraty ciepła w budynkach, co przekłada się na zmniejszenie ilości energii potrzebnej do ogrzania przestrzeni, a w konsekwencji również do oszczędności finansowych. W ubiegłym roku termomodernizacji poddany został budynek Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11A. Całkowita wartość zadania polegającego nie tylko na ociepleniu ścian i stropodachu, ale również montażu instalacji fotowoltaicznej wyniosła 2 000 000 zł, w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 700 000 zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: 154 828 zł. Zakończona została także termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Jej wartość to 1 402 169 zł, w tym środki własne Powiatu: 644 112 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 758 057 zł. W tym roku rozpoczęta została również termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku, będąca częścią zadania Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 3 533 160 zł, w tym: środki własne Powiatu: 1 811 877 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 1 721 283 zł.

Narzędziem poprawy jakości życia i zdrowia jest także coraz powszechniejsza elektromobilność. Dynamiczny rozwój tego sektora sprawia, że pojazdy elektryczne mogą przysłużyć się również samorządom terytorialnym. Dla potrzeb Powiatu Grodziskiego zostały zakupione trzy samochody napędzane energią elektryczną: dla Starostwa Powiatu Grodziskiego (za kwotę 121 726 zł), dla Powiatowego Zarządu Dróg (370 487 zł) oraz Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II (159 777 zł). Jeden samochód, który wcześniej był wykorzystywany na potrzeby Starostwa został przekazany do Powiatowego Zarządu Dróg. Ponadto Starostwo Powiatu Grodziskiego otrzymało już dofinansowanie na zakup powyższego pojazdu na kwotę 27 000 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Analogicznie o dofinansowanie na zakupione w zeszłym roku samochody będzie starał się Powiatowy Zarząd Dróg oraz szpital.

Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome jak ważna jest ochrona środowiska. Mieszkańcy podejmują liczne działania ekologiczne, ale oczekują także, że władze rządowe i samorządowe wykażą się inicjatywą w tym temacie. Władze Powiatu Grodziskiego wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, pokazując, że potrafią dbać o środowisko i zdrowie mieszkańców na wielu płaszczyznach.

 

Starostwo Powiatu Grodziskiego

 

Ekologia w Powiecie Grodziskim
Budynek Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim, Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, Zespół Szkół nr 1 w Milanówku, Samochody elektryczne Powiatu Grodziskiego.,