Inwestycje drogowe Powiatu Grodziskiego

Data: 22.11.2022 r., godz. 09.59    1134
Powiat Grodziski kładzie duży nacisk na rozwój infrastruktury drogowej. Modernizacje i remonty dróg nie tylko wpływają korzystnie na komfort kierowców, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Jedną z większych inwestycji Powiatu jest budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz. Prace będą obejmowały odcinek o długości 1 km 630 m, zaś samo skrzyżowanie zostanie wybudowane jako rondo. Roboty będą obejmowały wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem na całym przebudowywanym odcinku drogi oraz odwodnieniem drogi i usunięciem kolizji z urządzeniami obcymi (sanitarne teletechniczne i energetyczne). Całkowity koszt zadania wynosi 9 800 820 zł (2 947 351 zł to wkład własny Powiatu, 6 853 469 zł pochodzi z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Roboty budowlane zostaną ukończone w przyszłym roku.

W czerwcu bieżącego roku Powiat Grodziski otrzymał wstępną promesę w wysokości 4 750 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę drogi powiatowej nr 2855W ul. Słowika w Zarębach (gmina Żabia Wola). Całkowita wartość inwestycji to ok. 5 000 000 zł (wkład własny: 250 000 zł). Jeszcze nie rozpoczęte prace będą obejmowały rozbudowę drogi na odcinku o długości 1 km 459 m. W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni asfaltowej szerokości 6,0m wraz z elementami spowalniającymi ruch w postaci wysp dzielących (2 szt.), jednostronny chodnik asfaltowy o szerokości 3,0m, pobocza o szerokości 1,0m oraz rowy odwadniające elementy pasa drogowego.

Użytkownicy dróg mogą poruszać się swobodnie po niedawno przebudowanej drodze nr 1515 ul. Chełmońskiego w miejscowościach Budy Grzybek i Jaktorów (gmina Jaktorów). Prace na odcinku 870 m. polegały m.in. na wykonaniu nowej konstrukcji drogi, poszerzeniu jedni do 6 m., wykonaniu chodnika o nawierzchni asfaltowej, odwodnienia oraz oczyszczenia i pogłębienia rowów przydrożnych. Całkowita wartość inwestycji to 4 755 478 zł z czego 1 433 749 zł to wkład własny, 3 321 729 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Następną drogą, z której można już korzystać, jest droga nr 1503 ul. Tarczyńska w Ojrzanowie. Roboty budowlane na odcinku 961 m. obejmowały wzmocnienie i wymianę nawierzchni asfaltowej drogi, poszerzenie jezdni wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy oraz wymianę przepustów pod koroną drogi. Koszt zadania to 1 771 200 zł (1 371 200 zł – wkład własny, 400 000 zł pochodzi od Gminy Żabia Wola).

Wykonano również przebudowę odcinka drogi nr 3832 w Baranowie i Holendrach Baranowskich. W ramach zadania poszerzono jezdnię do 6,0m na odcinku ok. 600 m, wykonano obustronne pobocza o szerokości 1,0m wraz z odwodnieniem pasa drogowego. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 079 000 zł (wkład własny: 729 000 zł, dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego: 350 000 zł).

Również niedawno zakończono roboty budowlane na nowo wybudowanej kładce łączącej ścieżkę rowerową przez rzekę Rokitnicę w ciągu drogi 1509W na granicy miejscowości Natolin i Chrzanów Mały. Prace obejmowały budowę kładki w rejonie istniejącego mostu o konstrukcji rurowej z blach falistych typu HEL-COR o nawierzchni asfaltowej szerokości 2,5 m, wraz ze ścianami oporowymi oraz obrukowaniem kamieniem polnym skarp, dna wlotu i wylotu rzeki. Całkowity koszt zadania wynosi 549 509 zł (wkład własny Powiatu: 276 754 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury: 272 755 zł).

Warto podkreślić, że z początkiem bieżącego roku zakończono i rozliczono inwestycje, które znacząco wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Roboty obejmowały wykonanie niezbędnych chodników i doświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych przy: ul. Armii Krajowej w Baranowie, ul. 3 Maja w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki w Milanówku, ul. Skokowskiego w Jaktorowie oraz ul. Mazowieckiej w Osowcu. Koszt wyżej wymienionych zadań wynosi łącznie 743 509 zł (z czego 441 097 to kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 302 412 zł to wkład własny).

Realizację powyższych zadań znacznie ułatwiają skutecznie pozyskiwane przed Powiat Grodziski dotacje. Całkowita wartość dofinansowań tylko tu opisanych inwestycji wynosi 16 389 050 zł. W sierpniu zostały złożone wnioski na kolejne dofinansowania. Obecnie czekamy na wyniki naboru.

 

Starostwo Powiatu Grodziskiego

 

Inwestycje drogowe Powiatu Grodziskiego
Droga nr 3832 w Baranowie i Holendrach Baranowskich, gmina Baranów., Kładka przez rzekę Rokitnicę w ciągu drogi 1509W na granicy miejscowości Natolin i Chrzanów Mały, gmina Grodzisk Mazowiecki., Droga nr 1515 ul. Chełmońskiego w miejscowościach Budy Grzybek i Jaktorów, gmina Jaktorów.,