Zmiany w ochronie konsumentów

Data: 16.01.2023 r., godz. 10.50    64
Powiatowy Rzecznik Konsumentów zachęca do zapoznania się ze zmianami.

W dniu 1 stycznia 2023 roku, weszły w życie przepisy implementujące do prawa polskiego dyrektywę Cyfrową, Towarową oraz Omnibus. Przepisy te istotnie zmieniają zasady ochrony konsumenta, na przykład w zakresie reklamacji, sposobu prezentowania opinii klientów i informowania o promocjach. Do umów zawartych przed dniem 01.01.2023 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Grodzisku Mazowieckim zachęca konsumentów do zapoznania się z opracowaniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącym powyższych zmian dostepnym na stronie internetowej UOKiK.