Lepsza ochrona kupujących

Data: 17.03.2023 r., godz. 10.43    382
Na początku roku wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących zasad ochrony kupującego, na przykład w zakresie reklamacji, sposobu prezentowania opinii klientów i informowania o promocjach. O tym, jak zmiany wpłyną na ochronę konsumentów mówi pani Agnieszka Domżalska-Łajtar Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Starostwie Powiatu Grodziskiego.

- Co mają na celu wprowadzone w przepisach zmiany?

- Celem zmian jest przede wszystkim dostosowanie przepisów chroniących nabywców do dynamicznie rozwijającego się świata cyfrowego. Coraz częściej robimy zakupy on-line, korzystamy z treści i usług cyfrowych. Niejednokrotnie przedsiębiorcy w zakresie zawieranych umów podejmują działania, które są niekorzystne dla konsumenta albo wręcz nieuczciwe. Teraz kupujący będą mieli większe szanse, żeby ustrzec się przed takimi praktykami.

- Co konkretnie się zmieni?

- Po pierwsze podmiot, który oferuje na platformie internetowej towary, usługi lub treści cyfrowe, musi poinformować, czy jest przedsiębiorcą, czy osobą fizyczną. Jest to ważne, bo przy umowach zawieranych on-line pomiędzy osobami fizycznymi, nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta.

Po drugie przedsiębiorca, który udostępnia wyszukiwarkę produktów, musi poinformować, jakie kryteria decydują o kolejności wyświetlania wyników.

Skończy się także dość powszechna praktyka z nieprawdziwymi – pochlebnymi recenzjami produktów. W przypadku, gdy na platformie możliwe jest zapoznanie się z opiniami klientów, obowiązkowo musi być podana informacja, czy i w jaki sposób weryfikowana jest ich autentyczność, a także czy publikowane są wszystkie opinie, czy tylko te pozytywne.

- Co zmieniło się w umowach zawieranych przez konsumentów poza lokalem przedsiębiorstwa?

- Do 30 dni został wydłużony termin na odstąpienie od umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w domu konsumenta lub wycieczki. W przypadku pokazu handlowego jest to nadal 14 dni. Całkowicie zakazane zostało zawieranie umów finansowych podczas pokazu lub wycieczki, np. umowa pożyczki będzie z mocy prawa nieważna. W przypadku umów zawartych na pokazie, jak i na wycieczce oraz w domu konsumenta zabronione będzie przyjmowanie płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

- Dużo mówi się także o zmianach, które dotyczą promocji oraz reklamacji.

- Faktycznie, od stycznia w przypadku promocji i wyprzedaży przedsiębiorca ma obowiązek podać oprócz ceny aktualnej również najniższą z 30 dni poprzedzających obniżkę, co ma zapobiec dość powszechnej praktyce polegającej na wprowadzeniu promocji z fikcyjną obniżką ceny, która faktycznie jest nawet wyższa niż przed promocją. Przedsiębiorca nie ma takiego obowiązku, jeśli zwyczajnie obniża cenę regularną, bez ogłaszania promocji lub wyprzedaży.

Jeśli chodzi o reklamacje - pojęcie „rękojmi” zastąpi „odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową”. Do 2 lat wydłużono termin domniemania, że niezgodność towaru z umową istniała w chwili zakupu (poprzednio domniemanie obowiązywało tylko w pierwszym roku). Przedsiębiorca w przypadku nowych oraz używanych rzeczy odpowiada za wady zgłoszone przez konsumenta w ciągu 2 lat od zakupu. Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych został wydłużony do sześciu lat.

Nowe regulacje w zakresie reklamacji dotyczą umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r., do umów zawartych przed tą datą zastosowanie mają przepisy dotychczasowe.

Warto na koniec wspomnieć, że zakazane jest wprowadzanie towarów o różnej jakości w różnych krajach, jeśli nie ma ku temu istotnych powodów.

Starostwo Powiatu Grodziskiego

 

Agnieszka Domżalska-Łajtar Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Grodzisku Mazowieckim.Agnieszka Domżalska-Łajtar Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Grodzisku Mazowieckim.