Milionowe dotacje dla Powiatu Grodziskiego!

Data: 24.03.2023 r., godz. 08.13    754
Informacja o realizowanych inwestycjach.

Szanowni Mieszkańcy, w ostatnim czasie Powiat Grodziski otrzymał ponad 18 mln zł na inwestycje drogowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tak znaczące dofinansowanie pozwoli na szybszą realizację ważnych zadań. W wielu przypadkach dochody, które powiaty mają zagwarantowane w ustawach, są niewystarczające, dlatego też dotacje często nie tylko ułatwiają, ale wręcz umożliwiają w ogóle ich realizację. Nie spoczywamy jednak na laurach – staramy się o kolejne dofinansowania, a także przeprowadzamy inwestycje, które częściowo są finansowane ze źródeł zewnętrznych. Przedstawiamy je poniżej.

 

Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe są dla władz Powiatu Grodziskiego bardzo ważne. Przede wszystkim infrastruktura drogowa utrzymana w dobrym stanie wpływa na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego, poprawia przepustowość ruchu, skraca czas podróży, ale może także pomóc w redukcji spalin, co pozytywnie wpływa na środowisko i stan zdrowia ludzi

 

Obecnie trwają prace remontowe na drodze powiatowej nr 1508W w Chlebni (gmina Grodzisk Mazowiecki). Zakres robót na odcinku o długości ok. 1,6 km obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 6 m (wcześniej było to 5 m), dwóch skrzyżowań oraz jednego skrzyżowania typu rondo, a także wykonanie na części odcinka chodnika oraz poboczy gruntowych.

Wartość zadania: 9 800 820,33 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 6 853 469, 23 zł

Zdajemy sobie sprawę, że remontu wymaga także dalszy odcinek tej drogi (o długości ok. 838 m), dlatego chcielibyśmy przeprowadzić jeszcze jedną inwestycję, której wartość szacujemy na nieco ponad 1 mln zł i złożyliśmy już wniosek na dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego na połowę tej kwoty.

Droga w trakcie remontu. Po prawej stronie żółty pojazd do robót ziemnych widziany z tyłu. W tle widoczne domy.Prace trwające na drodze powiatowej nr 1508W w Chlebni, gmina Grodzisk Mazowiecki.

 

Kolejna droga powiatowa, na której będą przeprowadzone roboty, to droga nr 1515W przebiegająca przez Budy-Grzybek, Czarny Las i Makówkę (gminy Jaktorów i Grodzisk Mazowiecki). W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in. nowa konstrukcja drogi o szerokości 6 m, pobocza, na całej długości odcinka drogi ścieżki pieszo-rowerowe o nawierzchni asfaltowej oraz aktywne przejścia dla pieszych. Roboty drogowe obejmują odcinek o długości ok. 2,3 km.

Wartość zadania: 15 162 244,48 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 12 129 795,58 zł

Tu chciałbym wspomnieć, że w poprzednim roku już został wyremontowany inny odcinek tej drogi. Za kwotę ponad 4,7 mln zł przebudowano odcinek o długości 870 m, wykonano chodniki, zjazdy, pobocza oraz aktywne znaki z zasilaniem solarnym na przejściu dla pieszych. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosiła 3 321 729 zł.

 

Od kwietnia do października będą trwały prace budowlane drogi nr 1502W – ul. Pigwowa w Książenicach (gmina Grodzisk Mazowiecki). Na odcinku o długości ok. 1,1 km zostanie wykonana asfaltowa nawierzchnia drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, zjazdy, pobocza, odwodnienia, oznakowanie poziome i pionowe oraz znaki z zasilaniem solarnym na przejściach dla pieszych. Częścią zadania jest również rozbudowa istniejącego skrzyżowania dróg powiatowych nr 1501W i 1502W oraz drogi gminnej nr 150273W na skrzyżowanie typu rondo oraz budowa 2 peronów autobusowych o długości 20,00 m.

Wartość zadania: 7 966 564,73 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 6 051 091,08 zł

 

Z inwestycji planowanych do realizacji jeszcze w tym roku można wymienić rozbudowę drogi nr 2855W ul. Słowika w Zarębach (gmina Żabia Wola). Prace na odcinku ok. 1,5 km będą obejmowały m.in. wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, chodnika, pobocza oraz rowów odwadniających.

Wartość zadania: 4 290 000 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 4 075 000 zł

Droga w trakcie rozbudowy. Po lewej stronie pomarańczowa ciężarówka.Prace rozpoczęte na drodze powiatowej nr 2855W – ul. Słowika w Zarębach, gmina Żabia Wola.

 

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Rozwoju Funduszu Dróg na remont drogi nr 1526W – ul. Dębowej w Milanówku. Zadanie przewiduje remont nawierzchni jezdni na dwóch odcinkach (300 m i 255 m długości) oraz odtworzenie oznakowania poziomego jezdni, nie będą natomiast przeprowadzane prace na chodniku, który jest w dobrym stanie technicznym. Bez względu na to, czy dostaniemy dotację, środki finansowe na tę inwestycję są zabezpieczone w budżecie Powiatu Grodziskiego i zadanie zostanie zrealizowane.

Wartość zadania: 1 496 849,91 zł

 

W ostatnim czasie złożyliśmy do Centralnego Portu Komunikacyjnego 17 wniosków o dofinansowanie modernizacji dróg. Do tej pory 8 z nich pozytywnie przeszło wstępną kwalifikację. Wszystkie inwestycje dotyczą dróg na terenie gminy Baranów:

- 1 wniosek na drogę nr 1507W w Bożej Woli od ul. Lipowej do Wiśniowej (prace obejmują m.in przebudowę drogi na odcinku 680 m, poszerzenie

jezdni do 6 m oraz wprowadzenie oznakowania poziomego); koszt inwestycji wynosi ponad 883 000 zł;

- 3 wnioski na drogę nr 4135W w Bronisławowie (planowane prace na łącznej długości odcinków ok. 2,5 km obejmują m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni poszerzonej do 6 m, obustronnych poboczy o szerokości 1 m oraz wykonanie regulacji wysokościowej zjazdów do posesji); łączny koszt zadań to ok. 4 mln zł;

- 3 wnioski na drogę nr 3833W w Cegłowie (w ramach inwestycji przewiduje się na odcinkach o łącznej długości prawie 2 km wykonanie m.in. nowej nawierzchni jezdni poszerzonej do 6 m, obustronnych poboczy o szerokości 1 m oraz wprowadzenie oznakowania poziomego); łączny koszt przedsięwzięć wynosi ok. 3,5 mln zł;

- 1 wniosek na rozbudowę drogi nr 3833 w Kaskach w zakresie budowy chodnika na odcinku ok 770 m, przewidywany koszt to ok. 1,5 mln zł.

We wszystkich przypadkach wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 100%.

 

Inwestycje w Szpitalu Zachodnim

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim jest jednym z największych podmiotów leczniczych w zachodniej części województwa mazowieckiego. Świadczy usługi medyczne dla obszaru 5 powiatów ściany zachodniej Warszawy (ok. 0,5 mln osób). Ochrona zdrowia mieszkańców jest dla Powiatu Grodziskiego jednym z priorytetowych zadań.

 

Nad dachem budynku Szpitala prowadzona jest obecnie budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym budową zewnętrznego szybu windowego. Inwestycja zwiększy dostępność do leczenia pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i znacząco skróci czas ich transportu. Szpital będzie również bardziej dostępny dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wartość zadania: 7 995 000 zł

Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 3 600 000 zł

Wartość dofinansowania ze środków Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o. o.: 1 000 000 zł

Pozostałe środki finansowe wyłoży gmina Grodzisk Mazowiecki i Powiat Grodziski.

Budowane lądowisko. Wokół płyty rozstawione rusztowania. Poniżej budynki widziane z góry.Budynek szpitala z budowanym na dachu lądowiskiem. Z przodu żuraw.

Budowa lądowiska dla potrzeb SOR Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

 

Ponadto powstanie dodatkowa sala operacyjna w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego. Obecnie Centralny Blok Zabiegowy dysponuje 4 salami zabiegowymi, na których każdego roku wykonywanych jest blisko 7 tys. operacji.

Realizacja inwestycji znacznie zwiększy dostępność do sal operacyjnych i liczbę planowanych zabiegów. Dzięki powstaniu nowej sali możliwe stanie się wydzielenie w razie konieczności jednej sali dla pacjentów zakaźnych wymagających natychmiastowej interwencji zabiegowej. Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa, jakości świadczonych usług oraz poprawy warunków pracy personelu.

Wartość zadania: 6 967 110 zł

Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 1 000 000 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: 2 380 000 zł

Pozostałe środki wykłada samorząd powiatowy.

 

Trwa również modernizacja systemu instalacji gazów medycznych. W ramach inwestycji jednocześnie prowadzona jest przebudowa sieci międzyblokowych tlenu i sprężonego powietrza, a także wymiana paneli nadłóżkowych i instalacji przyzywowej.

Wartość zadania: 4 899 654 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Lokalnych: 3 919  000 zł

 

Inwestycje kulturalno-oświatowe

Powiat Grodziski dokłada wszelkich starań, by powiatowe placówki oświatowe były na jak najwyższym poziomie i jak najlepiej wyposażone. Ważna dla władz jest również opieka nad zabytkowymi budynkami stanowiącymi mienie Powiatu.

 

Ostatnio na obiektach użyteczności publicznej zbudowano instalacje fotowoltaiczne. Panele zamontowano na zespołach szkół: nr 1 i nr 2 w Milanówku, nr 1 i nr 2 w Grodzisku Mazowieckim i Zespole Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim oraz na budynku administracyjnym Starostwa Powiatu Grodziskiego, w którym mieści się Centrum Kształcenia Zawodowego w Grodzisku Mazowieckim. W ubiegłym roku zakończono termomodernizację Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku. Ocieplono ściany zewnętrzne budynku i stropodach, wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne.

Inwestycja jest przykładem działań proekologicznych podejmowanych przez Powiat Grodziski. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej i termomodernizacje przyczyniają się do ograniczenia zużycia energii pochodzącej z paliw kopalnych oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Wartość zadania 1 844 013,77 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: 1 721 283,07 zł.

Budynek szkoły. Po lewej stronie idący uczniowie i zaparkowane samochody.Panele fotowoltaiczne na dachu. Wokół drzewa, z prawej strony dach domu.

Zespół Szkół nr 1 w Milanówku po termomodernizacji i instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku.

 

Powiat Grodziski zamierza w najbliższym czasie wyremontować salę gimnastyczną w Zespole Szkół nr 1 w Milanówku. Celem inwestycji jest zwiększenie aktywności fizycznej wśród mieszkańców. W ramach zadania zostaną wymienione elementy wyposażenia: drabinki gimnastyczne, tablice do koszykówki, posadzki, okna, drzwi, skrzynki elektryczne i oświetlenie. Ponadto konieczne jest pomalowanie ścian i sufitów oraz cyklinowanie i lakierowanie podłogi.

Sala gimnastyczna służy uczniom w czasie zajęć wychowania fizycznego, do spotkań szkolnych i kulturalnych, a po zajęciach także użytkownikom zewnętrznym. Wykorzystywana jest również do organizowania imprez i zawodów sportowych na szczeblu powiatowym.

Wartość zadania: 435 600,00 zł

Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 326 700,00 zł

 

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku jest największą instytucją kultury prowadzoną przez Powiat Grodziski. Mieści się w willi wpisanej do rejestru zabytków.

W ubiegłym roku wykonano tam konserwację stolarki drzwiowej i okiennej balkonów: północnego i południowego w dawnej sypialni. Obecnie złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na konserwację drzwi i okien balkonowych od wewnątrz i z zewnątrz w dawnym pokoju sypialnianym na piętrze w południowej fasadzie budynku.

Wartość zadania: 156 983 zł

Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego – program „Mazowsze dla zabytków”: 38 491 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 78 400 zł

 

Nie są to wszystkie inwestycje, które zamierzamy przeprowadzić w najbliższym czasie.

Na parkingu Starostwa przy ul. Dalekiej 11A powstanie instalacja fotowoltaiczna wsparta na wiatach. Wiaty, na których będą montowane panele, spełnią dwojaką funkcję: konstrukcji wsporczych do montażu modułów fotowoltaicznych oraz ochrony parkujących pojazdów przed czynnikami atmosferycznymi. Wyprodukowana energia zasili Szpital Zachodni.

Wartość zadania: 3 923 244,90 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: 3 727 082,65 zł

 

Bardzo ważny jest dla nas kompleksowy rozwój naszego Powiatu – na całym terenie oraz na wszystkich płaszczyznach. Dlatego też realizujemy bardzo różne inwestycje, które wielostronnie zmieniają Powiat Grodziski tak, by wszystkim mieszkańcom żyło się lepiej, bardziej komfortowo i bezpieczniej, by mogli korzystać z dobrych, równych dróg oraz edukacji i służby zdrowia na jak najlepszym poziomie.

 

Marek Wieżbicki

Starosta Grodziski