Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

Data: 04.08.2023 r., godz. 14.15    261
odnośnie projektu uchwały w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Seniorów i nadania jej statutu

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza mieszkańców województwa mazowieckiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu statutu Wojewódzkiej Rady Seniorów. Z projektem uchwały można zapoznać się na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce "Załatw sprawę" - Zdrowie i Polityka Społeczna - Wojewódzka Rada Seniorów oraz www.bip.mazovia.pl w zakładce "Załatw sprawę" - Konsultacje społeczne.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 3 do 10 sierpnia 2023 r.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi, propozycje i wnioski do projektu uchwały:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;
  • pocztą na adres wskazany w pkt. 1;
  • mailem na adres: zdrowie@mazovia.pl.