25 lat Powiatu Grodziskiego!

Data: 14.09.2023 r., godz. 14.00    784
25 lat temu, w 1998 r. Sejm RP przyjął ustawę o samorządzie powiatowym. Na jej mocy w 1999 r. powrócił trójstopniowy podział administracyjny państwa – na województwa, powiaty i gminy. 

Powiaty z założenia są jednostkami ponadlokalnymi. Pozwalają na sprawną realizację zadań publicznych i wyrównywanie poziomu życia mieszkańców małych i dużych miast poprzez lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych i edukacji. 

Aby upamiętnić jubileusz 25-lecia, władze Powiatu Grodziskiego w sobotę 9 września zwołały uroczystą sesję Rady Powiatu, na którą zaproszono przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, byłych radnych Powiatu, a także kierowników powiatowych jednostek i naczelników wydziałów Starostwa. 

Podczas sesji zgromadzeni wysłuchali rysu historycznego dotyczącego powiatów przygotowanego przez Michała Śliwińskiego, Członka Zarządu Powiatu Grodziskiego oraz wystąpienia pierwszego Starosty Grodziskiego, Krzysztofa Markowskiego, który opowiedział o pierwszych latach działalności Powiatu. Następnie obecny Starosta Grodziski Marek Wieżbicki, pełniący tę funkcję już od 19 lat, przedstawił dokonania Powiatu na przestrzeni 25 lat. Podczas sesji zostały wręczone medale „Pro Masovia” dla najbardziej zasłużonych przedstawicieli władz Powiatu Grodziskiego, a także medale okolicznościowe upamiętniające jubileusz 25-lecia. Sesję uświetnił koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Tytusa Wojnowicza – wybitnego oboisty oraz Prima Vista String Quartet. 

Osiągnięcia Powiatu Grodziskiego:

  • Zapewnienie jednostkom organizacyjnym Powiatu oraz służbom i strażom nowych bądź wyremontowanych siedzib: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowemu Urzędowi Pracy, Publicznemu Ognisku Plastycznemu, Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
  • Otwarcie Szpitala Zachodniego i przeprowadzane w nim inwestycje, m.in. modernizacja systemu instalacji gazów medycznych, budowa lądowiska, budowa nowej sali operacyjnej.
  • Podnoszenie jakości kształcenia oraz poprawa warunków nauczania w szkołach prowadzonych przez Powiat: realizacja inwestycji (m.in. remonty sal lekcyjnych i obiektów sportowych, termomodernizacja budynków szkół: Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku), zaplanowane na 2026 r. uruchomienie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.
  • Wzmacnianie systemu wsparcia osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: powołanie Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim, zawieranie umów z organizacjami pozarządowymi na prowadzenie ośrodków wsparcia (dom dziecka, domy opiekuńcze, warsztaty terapii zajęciowej).
  •  Podnoszenie jakości usług świadczonych przez Starostwo Powiatu Grodziskiego: działanie w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Dalekiej, do którego przeniesiono siedzibę główną Starostwa, budowa parkingu z instalacją fotowoltaiczną wspartą na wiatach.
  • Inwestycje przeprowadzane na drogach powiatowych: budowa, rozbudowa, remonty, przebudowy 121 km dróg, 48 km chodników i 17 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych.

Rok 2023 jest rekordowy, jeśli chodzi o liczbę przeprowadzanych inwestycji i ich koszt. Jest to możliwe dzięki skutecznemu pozyskiwaniu przez Powiat Grodziski środków zewnętrznych.

 

Do pobrania:

Prezentacja 25 lat Powiatu GrodziskiegoPrezentacja programu PowerPoint - Prezentacja 25-lecie Powiatu Grodziskiego.pdf.png (83 KB)

Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r.
Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 1, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 2, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 3, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 4, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 5, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 6, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 7, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 8, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 9, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 10, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 11, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 12, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 13, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 14, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 15, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 16, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 17, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 18, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 19, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 20, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 21, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 22, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 23, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 24, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 25, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 26, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 27, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 28, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 29, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 30, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 31, Uroczysta sesja Rady Powiatu Grodziskiego 9 września 2023 r., foto nr 32,

 

Świętowanie kontynuowano w niedzielę 10 września podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Odrano-Woli. Tego dnia odbył się Jarmark Produktów Regionalnych, podczas którego można było kupić m.in. rękodzieło czy lokalne przysmaki, a także liczne koncerty czy zorganizowana na zakończenie potańcówka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez sołectwa oraz namiot Powiatu Grodziskiego, w którym na mieszkańców czekały powiatowe gadżety i najnowsze wydawnictwa.

Mszę świętą w intencji rolników koncelebrował biskup Piotr Jarecki. Na jego ręce starosta i starościna dożynek – pan Andrzej Oracki i pani Irena Bagińska złożyli bochen chleba. Po nabożeństwie Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kask poprowadziła wszystkich z kościoła pod scenę, gdzie można było podziwiać wieńce dożynkowe, zaś przedstawiciele władz samorządowych na czele ze Starostą Grodziskim Markiem Wieżbickim oraz Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego Grzegorzem Benedykcińskim podzielili się chlebem z uczestnikami imprezy.

W swoim przemówieniu Starosta Grodziski podkreślił ogromne znaczenie rolnictwa. Święto plonów jest mocno zakorzenione w naszej tradycji, jest momentem podziękowania za plony i okazją do spojrzenia na efekty swojej pracy – także na mijające 25 lat działalności Powiatu Grodziskiego. Starosta zwrócił także uwagę na współpracę całej społeczności, która przynosi najlepsze efekty. Ważne jest także przywiązanie do ziemi i troska o środowisko naturalne, o które nieustannie powinniśmy dbać. 

Konkurs na wieńce dożynkowe odbył się w dwóch kategoriach. W konkursie powiatowym pierwsze miejsce przyznano wieńcowi z Kozer, drugie miejsce – z Karoliny, trzecie – z Huty Żabiowolskiej, a wieniec Odrano-Woli otrzymał wyróżnienie. W konkursie gminnym wyróżnienie otrzymało 11 wieńców z wszystkich grodziskich sołectw, pierwsze miejsce natomiast przyznano Kraśniczej Woli, drugie – Makówce, trzecie – Zabłotni.

Tegoroczne Dożynki przyciągnęły wielu mieszkańców naszego Powiatu. Przyczyniła się do tego ładna pogoda, ale przede wszystkim bogata oferta wystawców i różnorodne atrakcje. 

Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r.
Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 1, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 2, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 3, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 4, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 5, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 6, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 7, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 8, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 9, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 10, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 11, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 12, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 13, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 14, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 15, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 16, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 17, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 18, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 19, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 20, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 21, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 22, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 23, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 24, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 25, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 26, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 27, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 28, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 29, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 30, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 31, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 32, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 33, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 34, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 35, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 36, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 37, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 38, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 39, Dożynki Powiatowo-Gminne 10 września 2023 r., foto nr 40,

Wszystkim mieszkańcom, a także samorządowi powiatowemu życzymy kolejnych lat pełnych sukcesów. Mamy nadzieję, że następne jubileusze będą tak samo udane i staną się okazją do wspomnień i docenienia osiągnięć.

Starostwo Powiatu Grodziskiego