Nauczyciele awansowali

Data: 18.09.2023 r., godz. 09.20    486
4 września odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Akty wręczali Starosta Grodziski Marek Wieżbicki oraz Wicestarosta Powiatu Grodziskiego Krzysztof Filipiak.

29 sierpnia 15 nauczycieli stanęło przed komisją do egzaminu, który został przez wszystkich pomyślnie zdany. Tego dnia stopień nauczyciela mianowanego otrzymali wszyscy zdający: 

- Karolina Sałyga (Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim),

- Aneta Skorupińska (Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim),

- Monika Zowczak (Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim),

- Iwona Wronkowska (Zespół Szkól nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku),

- Paulina Szymańska (Zespół Szkól nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku),

- Dorota Malkiewicz (Zespół Szkól nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku),

- Tomasz Chłopaś, (Zespół Szkól nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku),

- Barbara Rybczyńska (Zespół Szkól nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku),

- Anna Jabłonowska (Zespół Szkól nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku),

- Elżbieta Kossakowska (Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim),

- Katarzyna Rawa – Niewczas (Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim),

- Joanna Sekulska – Piórkowska (Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim),

- Iga Zarychta (Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim),

- Paweł Olczak (Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim),

- Damian Wiktorowicz (Zespół Szkół nr 1 w Milanówku).

 

Awans zawodowy jest dowodem na zaangażowanie i determinację do samodoskonalenia, a także chęci pracy z uczniami. Wysiłki nauczycieli przekładają się na osiągnięcia i sukcesy uczniów, co widać chociażby po coraz lepiej zdanych egzaminach maturalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Grodziski.

Władze Powiatu Grodziskiego zdają sobie sprawę z tego, jak ważny, a jednocześnie trudny jest zawód nauczyciela, dlatego też dokładają wszelkich starań, żeby w ramach swoich kompetencji wspierać edukację w powiatowych szkołach. Pomoc ta przejawia się między innymi w finansowaniu remontów gmachów szkół i sal lekcyjnych czy zakupie nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Ponadto istotne znaczenie dla wsparcia powiatowej edukacji będzie miało uruchomienie w 2026 r. Branżowego Centrum Umiejętności, które zrealizuje koncepcję centrów doskonałości zawodowej w dziedzinie logistyki.

Starostwo Powiatu Grodziskiego

 

IMG_7541.JPG (1.68 MB)

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczyli Starosta Grodziski Marek Wieżbicki oraz Wicestarosta Krzysztof Filipiak.