Konkurs plastyczny w Publicznym Ognisku Plastycznym

Data: 20.10.2023 r., godz. 11.10    484
Zapraszamy do udziału!

 

Konkurs plastyczny 2023 Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim

Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim ogłasza regionalny konkurs plastyczny pt. „Moja perspektywa widzenia”.

Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek pozaszkolnych oraz indywidualnych uczestników w następujących kategoriach wiekowych:

  •    7-12 lat
  •    13-17 lat
  •    od 18 lat.

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej. Należy je dostarczyć do siedziby Ogniska (adres: ul. Żyrardowska 48, 05-825 Grodzisk Mazowiecki) lub wysłać drogą mailową na adres: popkolor@wp.pl z dopiskiem: „Konkurs Moja Perspektywa Widzenia 2023”.

Termin nadsyłania prac: do 15 grudnia 2023 do godz. 15:00. 

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela sekretariat Publicznego Ogniska Plastycznego, tel. 22 734 13 72 lub prosimy kierować pytania na mail: popkolor@wp.pl

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Ogniska: popkolor.com