XX Grodziskie Targi Pracy

Data: 25.10.2023 r., godz. 15.00    380
Relacja z Targów Pracy

10 października odbyła się jubileuszowa – dwudziesta edycja Targów Pracy.  Podczas wydarzenia obecni byli  Starosta Grodziski – Marek Wieżbicki, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Agnieszka Adachowska, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego – Grzegorz Benedykciński oraz Zastępca Burmistrza – Tomasz Krupski.

Grodziskie Targi Pracy odbywają się cyklicznie dwa razy w roku. Mieszkańcy Powiatu Grodziskiego poszukujący zatrudnienia lub chcący zmienić miejsce pracy mogą zdobyć informacje o firmach oraz nawiązać kontakty z ich przedstawicielami.

Firmy oraz instytucje, które są wystawcami podczas wydarzenia, mogą aktywnie pozyskiwać nowych pracowników, promować się jako atrakcyjni pracodawcy, budować relacje z potencjalnymi pracownikami, wymieniać informacje z innymi firmami, śledzić trendy na rynku pracy oraz poznać potencjalnych pracowników.

Niewątpliwie jedną z wielu korzyści dla pracodawców podczas Targów Pracy jest możliwość jednoczesnego zainteresowania potencjalnych pracowników oraz budowania swojej obecności na rynku.

Wystawcy przygotowali ponad 2600 ofert pracy. Pracę oferowali m.in. III Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczego Hufca Pracy z Warszawy, Komenda Stołeczna Policji, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, a także liczne prywatne firmy oraz agencje pracy.

Pracodawcy oferowali zatrudnienie na m.in. następujących stanowiskach: policjant, pracownik magazynowy, operator maszyn i urządzeń, pracownik ochrony fizycznej, sprzedawca, mechanik maszyn i urządzeń, kierownik sprzedaży, sprzedawca-kasjer czy spedytor międzynarodowy.

O sukcesie Targów Pracy świadczy fakt, że odwiedziło je ponad 1 000 osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Stopa bezrobocia w Powiecie Grodziskim wynosiła na koniec lipca 2,7%, co stanowiło trzeci najniższy wynik dla całego województwa mazowieckiego. Wynik ten jest również korzystniejszy niż wskaźnik dla całego kraju, który był na poziomie 5%.

 

XX Grodziskie Targi Pracy
XX Grodziskie Targi Pracy, foto nr 1, XX Grodziskie Targi Pracy, foto nr 2, XX Grodziskie Targi Pracy, foto nr 3, XX Grodziskie Targi Pracy, foto nr 4, XX Grodziskie Targi Pracy, foto nr 5, XX Grodziskie Targi Pracy, foto nr 6, XX Grodziskie Targi Pracy, foto nr 7, XX Grodziskie Targi Pracy, foto nr 8, XX Grodziskie Targi Pracy, foto nr 9, XX Grodziskie Targi Pracy, foto nr 10, XX Grodziskie Targi Pracy, foto nr 11, XX Grodziskie Targi Pracy, foto nr 12, XX Grodziskie Targi Pracy, foto nr 13, XX Grodziskie Targi Pracy, foto nr 14, XX Grodziskie Targi Pracy, foto nr 15,