III Festiwal Stawisko - miejsce symbiozy sztuk i kultur – edycja „W stronę Francji”

Data: 30.10.2023 r., godz. 08.20    343
Od 5 do 19 listopada, w kolejne niedziele, o godzinie 17.00.

Zaproszenie Stawisko listopad 2023 r.Festiwal jest kontynuacją rozpoczętego w 2021 roku cyklu wydarzeń prezentujących tradycje  Domu Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów jako miejsca symbiozy sztuk, obszaru otwartego na różne kultury. Festiwale 2021 i 2022 dotyczyły relacji z kulturami żydowską i ukraińską; przedsięwzięcie 2023 roku będzie poświęcone związkom Domu na Stawisku i jego Gospodarzy z kulturą francuską.

Podczas wydarzeń III Festiwalu „Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur” 5, 12, 19 listopada zaprezentowane zostaną koncerty z programem m.in. utworów Debussy`ego, Ravela, Faurégo, Messiaena oraz kompozytorów polskich osiadłych w Paryżu – od Chopina po Aleksandra Tansmana i Szymona Laksa. Przewidziany jest także recital piosenek z repertuaru Édith Piaf.

Wydarzeniom towarzyszy wystawa ze zbiorów Muzeum w Stawisku, na której prezentowane są rękopisy listów od francuskich przyjaciół, fragmenty „Dzienników” i korespondencji Jarosława Iwaszkiewicza, fotografie z licznych podróży do Francji obojga Iwaszkiewiczów, cenne upominki ofiarowane Gospodarzom Stawiska m.in. przez Jeana Cocteau, Mojżesza Kislinga, Leonor Fini, francuskie wydania twórczości autora „Panien z Wilka”.

 

Pierwsze spotkanie: 5 listopada

Uliczka Piaf

Zapraszamy 5 listopada, w niedzielę, o godzinie 17.00 na pierwsze spotkanie III Festiwalu Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur W stronę Francji. Usłyszymy najpiękniejsze piosenki francuskie.

 

Wykonawcy: 

Jaga Wrońska – śpiew

Jacek Bylica – fortepian

Wiesław Dziedziński – akordeon

 

Po koncercie, o godzinie 18.00 zapraszamy na otwarcie wystawy ze zbiorów Muzeum w Stawisku, na której prezentowane będą rękopisy listów od francuskich przyjaciół, fragmenty korespondencji Jarosława Iwaszkiewicza, fotografie z licznych podróży do Francji obojga Iwaszkiewiczów, cenne upominki ofiarowane Gospodarzom Stawiska m.in. przez Jeana Cocteau, Mojżesza Kislinga, Leonor Fini, francuskie wydania twórczości autora „Panien z Wilka”.