Zmiany przepisów dotyczących rejestracji pojazdów

Data: 20.12.2023 r., godz. 12.00    234
Od 1 stycznia 2024 r.

Właściciel pojazdu będzie miał obowiązek złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w ciągu 30 dni od dnia zakupu (w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami 90 dni). Niedokonanie czynności w terminie spowoduje nałożenie kary pieniężnej w wysokości 500 zł (w przypadku przedsiębiorcy 1000 zł). Przekroczenie terminów o 180 dni to kary pieniężne w wysokości odpowiednio 1000 zł, w przypadku przedsiębiorcy 2000 zł.

Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zbyciu pojazdu. Niedokonanie czynności w terminie spowoduje nałożenie kary pieniężnej w wysokości 250 zł.

Brak możliwości zgłoszenia nabycia pojazdu zakupionego po dniu 31 grudnia 2023.

Informacja zmiana przepisów dotyczących rejestracji pojazdów od 1 stycznia 2024 roku