Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia ze środków Funduszu Pracy

Data: 19.02.2024 r., godz. 13.15    454
Od dnia 19 lutego 2024 r. do wyczerpania środków.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od dnia 19 lutego 2024 r. do wyczerpania środków ogłasza nabór wniosków na następujące formy wsparcia finansowane ze środków Funduszu Pracy:

  • staże,
  • szkolenia w trybie indywidualnym,
  • studia podyplomowe,
  • prace interwencyjne,
  • roboty publiczne,
  • bon na zasiedlenie,
  • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Zapraszamy osoby bezrobotne, pracodawców i przedsiębiorców do składania wniosków na ww. formy wsparcia.


Wnioski na formy wsparcia należy składać w Punkcie Obsługi Klienta na parterze w siedzibie urzędu ul. T. Kościuszki 30 w godzinach od 8:15 do 14:30
lub przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu: ul. T. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Adres ESP: /PUPGrodziskMaz/SkrytkaESP 
lub poprzez portal: praca.gov.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków oraz wszelkie niezbędne dokumenty są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim: https://grodziskmazowiecki.praca.gov.pl/-/23064519-nabor-wnioskow-na-aktywne-formy-wsparcia-ze-srodkow-funduszu-pracy