Utrudnienia w ruchu na węźle A-2 na drodze nr 50 w miejscowości Wiskitki

Data: 11.03.2024 r., godz. 15.01    145
mogą wystąpić w dniach 12-14 marca

W związku z planowanym zgromadzeniem publicznym na węźle A-2 na drodze nr 50 w miejscowości Wiskitki w dniach 12-14 marca w godz. 12.00- 12.00 będą utrudnienia w ruchu dla wszystkich podróżujących. Mieszkańców powiatu grodziskiego, planujących przejazd tą trasą i drogami dojazdowymi, prosimy o wybór dróg alternatywnych lub korzystanie z innych form transportu. Brak możliwości przejazdu autostradą może powodować zwiększenie natężenia ruchu na drogach naszego powiatu. 

Z uzyskanych informacji wynika, że w terminie od 12 marca od godziny 12.00 nastąpi przejazd kolumny ciągników rolniczych i innych pojazdów drogą krajową nr 50 do ronda na węźle Wiskitki. Tam uczestnicy zgromadzenia zajmą skrzyżowanie i co godzina będą przepuszczać 15 pojazdów. Taka sytuacja ma trwać do 14 marca do godziny 12.00.