Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim

Data: 25.03.2024 r., godz. 09.00    183
w 2023 r.

Na sesji w dniu 29 lutego 2024 r. Rada Powiatu Grodziskiego przyjęła sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Grodziskiego w 2023 roku, które przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Tryniszewski.

Państwowa Straż Pożarna została powołana do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Do jej zadań należy prowadzenie akcji ratowniczych, nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych czy działalność edukacyjna. Aby ich realizacja była możliwa, konieczne jest zapewnienie odpowiednich i pozostających w ciągłej gotowości sił i środków ochrony przeciwpożarowej. Władze Powiatu Grodziskiego przeznaczają na ten cel znaczne kwoty z budżetu Powiatu, tak by wesprzeć działania straży pożarnej i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

W 2023 r. strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim wyjechali do zdarzeń 1240 razy (334 pożary, 808 miejscowych zagrożeń, 98 fałszywych alarmów). Wiele interwencji to pożary traw i nieużytków. Mimo kampanii informacyjnej „Stop pożarom traw” popularne jest twierdzenie, że wypalanie użyźnia glebę. Tymczasem prowadzi ono do nieodwracalnych i niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. Wyjaławia ziemię i jest przyczyną łatwo rozprzestrzeniających się pożarów.

Co roku strażacy biorą udział w szkoleniach, które doskonalą ich umiejętności. W 2023 r. na terenie Powiatu Grodziskiego przeprowadzono 13 ćwiczeń manewrowych. Wzięło w nich udział 225 strażaków i 62 samochody z Państwowej Straży Pożarnej oraz 94 druhów i 23 pojazdy z ochotniczych straży pożarnych. Ponadto odbyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników z OSP, które ukończyło 10 druhów, Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP Powiatu Grodziskiego, a także Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza skontrolowała 118 obiektów – w 43 stwierdzono 193 nieprawidłowości. Przeprowadziła także czynności odbiorowe w 38 obiektach, w 33 wniesiono sprzeciw, uwagi lub zastrzeżenia. Do najczęstszych nieprawidłowości należało składowanie materiałów łatwopalnych na drogach ewakuacyjnych, blokowanie drzwi przeciwpożarowych, brak instalacji i urządzeń przeciwpożarowych. Odbyło się również 6 kontroli związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, zakończonych wystawieniem pozytywnych opinii.

Działania podejmowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim służą zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Grodziskiego poprzez przeprowadzanie akcji ratowniczych i gaśniczych, szkolenia oraz mające na celu edukowanie społeczeństwa kampanie informacyjne.

 

Podsumowanie działalności KP PSP.png (1.13 MB)

Zdjęcie z archiwum KP PSP w Grodzisku Mazowieckim.