Konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ”

Data: 26.03.2024 r., godz. 14.30    200
Zgłoszenia do 10 kwietnia 2024 r.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – organ doradczy Minister Agnieszki Buczyńskiej Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych ogłaszają konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ” w Nowym Jorku. Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która jako Młodzieżowy Delegat RP weźmie udział w 79. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Jeśli masz 18–28 lat, działasz społecznie i chcesz mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość, wypełnij zgłoszenie konkursowe i powalcz o tę rolę!

Na zgłoszenia czekamy do 10 kwietnia 2024 r. - szczegóły, regulamin i wzór zgłoszenia znajdziesz tu: https://www.gov.pl/web/pozytek/konkurs-na-mlodziezowego-delegata-rp-do-onz4

Konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ”