Co słychać w Zespole Szkół nr 1 w Milanówku?

Data: 28.03.2024 r., godz. 10.00    420
Rozmowa z Dyrektorem Zbigniewem Relugą.

W Zespole Szkół nr 1 w Milanówku wiele się ostatnio dzieje. O bieżących wydarzeniach, a także o sukcesach szkoły mówi Dyrektor Zbigniew Reluga.

 

— Jakie inwestycje obecnie są przeprowadzane w placówce?

— W tym roku będą przeprowadzane dwie duże inwestycje: wykonanie windy, remont sali gimnastycznej oraz łazienek, izby lekcyjnej i pokoju nauczycieli. Pierwsza inwestycja otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu budynek szkoły będzie znacznie lepiej dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obecnie schody wejściowe budynku posiadają podjazd, nie jest to jednak rozwiązanie wystarczające. Realizacja tego zadania jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ chciałbym, aby wszyscy mieli równy dostęp do edukacji bez względu na stan zdrowia. Każdy członek naszej lokalnej społeczności powinien czuć się tu dobrze.

Winda pozwoli osobom ze szczególnymi potrzebami na swobodne przemieszczanie się po wszystkich kondygnacjach, a nie tak jak dotychczas – tylko na parterze. Całkowity koszt zadania na podstawie kosztorysu wynosi 953 876,29 zł (plus 15 000 zł – przygotowanie projektu), w tym środki z PFRON-u wynoszą 545 042,40 zł. Przewidywany termin ukończenia prac to IV kwartał bieżącego roku.

Kolejną dużą inwestycją jest remont sali gimnastycznej. Realizację tego zadania ułatwiła dotacja. Koszt zadania to 451 700 zł, z czego 204 828 zł przyznano w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2024”. Z sali korzystają nie tylko uczniowie w czasie lekcji, ale także kluby sportowe, stowarzyszenia i lokalna społeczność. Z jednej strony cieszę się, że sala sprzyja rozwojowi zdrowego stylu życia, ale z drugiej trzeba przyznać, że efekty dużej eksploatacji stają się coraz bardziej widoczne. Ostatni remont był tu przeprowadzony w 2006 r. Obecnie parkiet jest wytarty, pourywane są siłowniki w nieszczelnych oknach, widać ubytki tynku. Chcielibyśmy nie tylko odświeżyć pomieszczenie, ale również je unowocześnić.

— A jakie inwestycje zrealizowano w zeszłym roku?

— Tu należy przede wszystkim wymienić budowę instalacji fotowoltaicznych, a także termomodernizację budynku. Działania te były częścią jednego zadania obejmującego fotowoltaikę na 6 budynkach użyteczności publicznej z terenu powiatu. Realizacja zadania była możliwa dzięki temu, że Powiat Grodziski skutecznie pozyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycje te mają charakter proekologiczny, a jednocześnie są nastawione na oszczędne oraz przemyślane wydatki związane z zakupem energii.

— Co można powiedzieć o sukcesach uczniów z Zespołu Szkół nr 1?

— Nasi uczniowie mają najwyższą zdawalność matur wśród szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski – w 2023 r. wyniosła ona 100%. W poprzednim roku szkolnym dwóch uczniów zdobyło wyróżnienia w konkursie chemicznym, a siedemnaścioro – w konkursie z języka niemieckiego, wszystkie na szczeblu wojewódzkim. Dokładamy wszelkich starań, żeby młodzież, która się tu kształci, miała jak najlepsze warunki do nauki. Prowadzone są liczne zajęcia pozalekcyjne, a także koła zainteresowań, które poszerzają wiedzę, umiejętności i zainteresowania uczniów.

Na zdjęciu uczniowie i dyrektor przed budynkiem szkoły.

Dyrektor Zbigniew Reluga z uczniami Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku.

Starostwo Powiatu Grodziskiego