Konsultacje zaktualizowanej „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+”

Data: 06.05.2024 r., godz. 12.15    174
Od 30 kwietnia do 23 maja 2024 r.

W marcu pojawiła się szansa pozyskania dodatkowych środków z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na projekt, który zapewni kompleksowe wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz rozwój współpracy metropolitalnej. Aby ten projekt mógł być realizowany - wspólnie z gminami i powiatami współtworzącymi metropolię warszawską - zaktualizowaliśmy projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+”  (Strategia ZIT wersja 2).

Zapraszamy wszystkich mieszkańców metropolii warszawskiej do zapoznania się ze Strategią ZIT wersja 2 oraz przekazania swoich spostrzeżeń i opinii w dniach od 30 kwietnia – 23 maja 2024 r.
Link do konsultacji: https://konsultacje.um.warszawa.pl/ZIT-2

Zadzwoń do ekspertów współtworzących Strategię ZIT wersja 2 i dowiedź się więcej na temat zmian w dokumencie. Zaplanowane dyżury telefoniczne pod nr tel. 22 443 28 68: 

  • w piątek 10 maja, w godzinach 9 – 13
  • w poniedziałek 13 maja, w godzinach 13 – 16
  • we wtorek 21 maja, w godzinach 12 – 15

Więcej informacji na platformie konultacyjnej m.st. Warszawy oraz na stronie Metropolii warszawskiej

 

Czym jest Stategia ZIT?

Strategia ZIT to dokument, który pozwala samorządom metropolii warszawskiej ustalić wspólne cele i realizować inwestycje dofinansowane ze środków unijnych. W dokumencie opisaliśmy m.in. cele wynikające z diagnozy oraz wizji metropolii warszawskiej, a także kierunki działań, w których wskazaliśmy przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych możliwe do współfinansowania ze środków UE. M.st. Warszawa oraz pozostałe gminy i powiaty metropolii mogą pozyskiwać środki unijne m.in. na budowę dróg rowerowych, parkingów Parkuj i jedź, zakup taboru autobusowego oraz na projekty edukacyjne.