Utrudnienia w pracy Wydziału Geodezji i Kartografii 

Data: 04.06.2024 r., godz. 14.15    555
Od 14 czerwca do 9 sierpnia 2024 roku.

Starostwo Powiatu Grodziskiego informuje, że w dniach od 14 czerwca do 9 sierpnia 2024 roku nastąpią utrudnienia w pracy Wydziału Geodezji i Kartografii związane ze zmianą oprogramowania do prowadzenia baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na system zintegrowany. 

W dniach od 01.07.2024 do 16.07.2024 nastąpi przerwa techniczna w obsłudze wszystkich interesantów – planowane uruchomienie systemu zintegrowanego to 17 lipca 2024 r.

 

I.             Interesanci – właściciele nieruchomości

W dniach od 01.07.2024 do 16.07.2024 r. nie będzie możliwości zamówienia, opłacenia i wydania:

  • wypisów / wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
  • kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej,
  • innych danych z powiatowego zasobu GiK.

W dniach 1, 3 oraz od 8 do 12 lipca 2024 r. nie będzie prowadzona obsługa interesantów z powodu trwających w tych dniach szkoleń wewnętrznych z obsługi systemu.

 

II.          Wykonawcy prac geodezyjnych

  1. Zgłoszenia prac oraz wykonane prace można składać do zasobu do dnia 24 czerwca 2024 roku (włącznie).  
  2. Dane przekazane do zasobu do dnia 24 czerwca 2024 roku (włącznie) zostaną zaimportowane do baz danych przed zmianą systemu.
  3. Uzyskanie protokołu negatywnego weryfikacji prac do dnia 24 czerwca 2024 roku (włącznie) będzie skutkowało koniecznością przekazania poprawionych wyników prac po 16 lipca 2024 r.  

Informujemy ponadto:

Po zmianie systemu planowane jest (w sierpniu 2024 r.) dokonanie konwersji baz danych do standardu zgodnego z przepisami z roku 2021 (szczegółowa data zostanie podana w późniejszym terminie). Prace przekazywane po dacie konwersji muszą być wykonane na kopii baz po konwersji. Aby praca nie została odrzucona na etapie sprawdzania zgodności z bazą danych, należy po dacie konwersji ponownie pobrać dane i na nie nanieść zmiany wynikające z wykonanych prac geodezyjnych. Pliki przekazywane do PODGiK po dacie konwersji wykonane na kopiach baz pobranych przed konwersją zostaną uznane za wykonane z wykorzystaniem nieaktualnej kopii baz danych.

 

III.      Inwestorzy, projektanci, gestorzy sieci uzbrojenia terenu

Z uwagi na konieczność zamknięcia wszystkich narad koordynacyjnych przed rozpoczęciem przełożenia baz danych do nowego systemu oraz terminy ustawowe koordynacji, wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu za pośrednictwem portalu iGeoMap/ePODGiK można składać najpóźniej do dnia 14 czerwca 2024 r.

Od dnia 17 lipca br. będzie uruchomiona aplikacja internetowa GEO-INFO i.Narady, dla Gestorów sieci uzbrojenia terenu i Zespołu prowadzącego narady koordynacyjne. Składanie wniosków na naradę koordynacyjną będzie realizowane w nowej aplikacji GEO-INFO i.Projektant.

 

IV.       Rzeczoznawcy

W dniach od 01.07.2024 do 16.07.2024 nie będzie możliwości zdalnego zamówienia, opłacenia i wydania danych z Rejestru Cen Nieruchomości. Po tym okresie dane będzie można uzyskać za pośrednictwem nowego systemu teleinformatycznego bez konieczności ponownego zawierania umów. Szczegółowa informacja zostanie przekazana na podane w zawartych umowach adresy email.

 

Wszystkie wnioski i zamówienia na dane i dokumenty z zasobu GiK złożone do Starostwa w dniach od 01 lipca do 16 lipca 2024 roku, będą realizowane sukcesywnie po 16 lipca 2024 roku.

 

Prosimy o zrozumienie i uszanowanie powyższych zaleceń.
Przepraszamy za utrudnienia.